Konwencja nowojorska

Podstawa prawna:

Konwencja o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą, sporządzona w Nowym Jorku dnia 20 czerwca 1956 r. (Dz.U. z 1961 r. Nr 17, poz. 87 i 88)
Zgodnie z art. 2 ust. 1 Konwencji sądy okręgowe zostały wskazane jako organy pośredniczące w przesyłaniu korespondencji w sprawach alimentacyjnych.

Państwa-Strony Konwencji: Algieria, Argentyna, Australia, Barbados, Białoruś, , Brazylia, Burkina Faso, Chile, Chiny, Ekwador, Filipiny, Gwatemala, Haiti, Izrael, Kazachstan, Kirgistan, Kolumbia, Macedonia, Maroko, Meksyk, Mołdowa, Monako, Niger, Nowa Zelandia, Pakistan, Republika Środkowo-Afrykańska, Republika Zielonego Przylądka, Serbia, Seszele, Sri Lanka, Surinam, Szwajcaria, Tajwan, Turcja, Urugwaj, Watykan

Wymagane dokumenty:

  1. wniosek
  2. pełnomocnictwo udzielone przez wnioskodawcę organowi przyjmującemu w państwie obcym (podpis wnioskodawcy na pełnomocnictwie należy złożyć w obecności notariusza)
  3. aktualny odpis skrócony aktu urodzenia dziecka (jeżeli uprawniony jest dzieckiem pozamałżeńskim - odpis zupełny aktu urodzenia)
  4. odpis skrócony aktu małżeństwa; w przypadku orzeczonego rozwodu odpis zupełny aktu małżeństwa wraz ze wzmianką o tym fakcie
  5. odpis wyroku sądowego zasądzającego alimenty
  6. poświadczoną kserokopię dowodu doręczenia pozwanemu (jego pełnomocnikowi lub kuratorowi) odpisu pozwu oraz zawiadomienia o rozprawie sądowej lub stosownego zaświadczenia sądu w tym zakresie. W przypadku przyznania alimentów postanowieniem zabezpieczającym na czas trwania procesu, także kserokopię dowodu doręczenia osobie zobowiązanej do alimentacji odpisu postanowienia zabezpieczającego lub jej pełnomocnikowi
  7. jeżeli uprawniony do alimentów ukończył 16 lat należy do wniosku dołączyć zaświadczenie ze szkoły (uczelni) o kształceniu
  8. zestawienie zaległości alimentacyjnych
  9. dane konta bankowego


Wszystkie dokumenty składa się w 2 egzemplarzach, tj. oryginały + kserokopie!

 

Przydatne linki:

Wykaz organów zagranicznych

Rejestr zmian dla: Konwencja nowojorska

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Izabela Jakubiak
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2020-11-04 14:31:00
Publikacja w dniu:
2020-11-04
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Victoria Grachev
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2017-10-25
Publikacja w dniu:
2017-10-25
Opis zmiany:
Dodanie dokumentów do pobrania
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Victoria Grachev
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2017-10-25
Publikacja w dniu:
2017-10-25
Opis zmiany:
Konwencja nowojorska