System dozoru elektronicznego

W okręgu szczecisńkim od dnia 1.01.2012r. istnieje możliwość ubiegania się o zezwolenie na wykonywanie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie elektronicznym. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. oraz http://dozorelektroniczny.gov.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie Wydziału V Penitencjarnego
ul. Kaszubska 42
70-952 Szczecin
pok. 231
tel. (91) 48-38-334
faks (91) 48-38-480