Legalizacja dokumentów

Informujemy, iż wszystkie dokumenty do uwierzytelnienia należy składać w Biurze Podawczym tut. sądu (Szczecin, ul. Kaszubska 42 – poziom -1):

 • poniedziałek:  8.00 – 18.00
 • wtorek - piątek:  8.00 – 15.00

Informacje ogólne:

Legalizacja dokumentów jest to uwierzytelnienie podpisów oraz pieczęci urzędowych notariuszy, sędziów, urzędników na dokumentach sądowych i notarialnych przeznaczonych do użytku zagranicznego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2002r. (Dz. U., Nr 17, poz. 164 ze zm.) w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych, uwierzytelniania dokumentów sądowych dotyczących Sądu Okręgowego w Szczecinie oraz sądów rejonowych w okręgu, jak również dokumentów potwierdzonych przez notariuszy z okręgu Sądu Okręgowego, przeznaczonych do użytku za granicą, dokonuje Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie lub upoważniony przez niego sędzia.

Zgodnie z przepisami o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (Dz. U. Nr 225, poz. 1635),
za każde poświadczenie podpisu notariusza/ sędziego/ urzędnika na dokumencie należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 26 zł

KONIECZNIE z tytułem:  LEGALIZACJA dokumentu sądowego/notarialnego wraz ze wskazaniem oznaczenia dokumentu notarialnego (np. A 011/2012) lub sygnatury sprawy sądowej (np. I C 72/12 Sąd.……)

Opłatę za powyższe należy uiścić na konto:

Urząd Miasta Szczecin
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

Numer rachunku, na który należy dokonywać wpłaty: 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429

UWAGA:
W przypadku przelewów elektronicznych, potwierdzenie opłaty winno zawierać informację, iż operacja finansowa została zrealizowana.

UWAGA
W budynku Sądu Okręgowego w Szczecinie nie ma punktu poboru opłat skarbowych, które winny być dokonywane wyłącznie na konto Urzędu Miasta Szczecin.

Procedura uwierzytelniania dokumentów:

Wymagane dokumenty:

 • oryginały dokumentów do uwierzytelnienia
 • oryginały potwierdzeń dokonania opłaty skarbowej

Nie jest wymagane przedstawienie pełnomocnictwa do składania wniosku.

Dokumenty do uwierzytelnienia należy składać:

w Biurze Podawczym Sądu Okręgowego w Szczecinie
ul. Kaszubska 42  (poziom - 1)

codziennie w godzinach:

 • poniedziałek (od godz.8:00  do godziny 18,00);
 • wtorek - piątek (od godz.8:00 do godz.15.00);
 • lub listownie, dołączając pismo ze wskazanym adresem do korespondencji wraz z wymaganymi dokumentami.

Zalegalizowane dokumenty wysyłane są za pośrednictwem Operatora Pocztowego- listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Odbiór dokumentów:

Zalegalizowane dokumenty są możliwe do odbioru w następnym dniu roboczym w Biurze Obsługi Interesanta tut. sądu.

 • poniedziałek (od godz.8:00 do godz.18.00); 
 • wtorek - piątek (od godz.8:00 do godz. 15:00);

W przypadku większej ilości dokumentów do uwierzytelnienia, termin realizacji może się wydłużyć.

 

Po uzyskaniu poświadczenia z sądu okręgowego, możesz wnioskować o apostille na dokumencie notarialnym.

Opłata za wydanie apostille wynosi 60 zł za każdy poświadczany dokument.

Sprawę można załatwić w MSZ osobiście lub przez osobę trzecią bądź korespondencyjnie.

 

Opłata skarbowa za apostille

Opłata skarbowa za apostille wynosi 60 zł za każdy poświadczany dokument.

Opłaty można dokonać:

 • w kasie Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Nowogrodzkiej 43,
 • dowolnej placówce pocztowej (najbliższe filie Urzędu Pocztowego: Pl. Trzech Krzyży 13, ul. Nowogrodzka 45, Stacja Metra Centrum),
 • przelewem na konto przed wizytą (potwierdzenie wpłaty/przelewu należy dołączyć do wniosku).

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Odbiorca: Centrum Obsługi Podatnika
Numer rachunku: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Dla płatności z zagranicy:

SWIFT CODE: CITIPLPX

IBAN: PL21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Tytuł przelewu: opłata skarbowa za wydanie apostille

Potwierdzenie wpłaty/przelewu należy dołączyć do wniosku.

Nie ma możliwości dokonania opłaty skarbowej na miejscu w Urzędzie.

Nie jest możliwe przesłanie opłaty gotówką wraz z wnioskiem. Wnioski takie nie będą realizowane, a przekazane środki będą zwracane przelewem pocztowym po potrąceniu jego kosztów.

Miejsce przyjęć interesantów:

Referat ds. Legalizacji
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
ul. Krucza 38/42

00-512 Warszawa

UWAGA! nie jest to adres korespondencyjny – nie wysyłaj korespondencji na ten adres!

 

WAŻNE! Podczas wizyty możliwe jest poświadczenie do 10 dokumentów. W przypadku większej liczby dokumentów pracownik urzędu poinformuje, kiedy można je odebrać.

Kontakt:

e-mail: legalizacja@msz.gov.pl

Informacja dla Obywatela: +48 22 250 01 16

Z uwagi na dużą liczbę telefonów, czas oczekiwania na połączenie może być wydłużony. Przepraszamy za niedogodności. UWAGA: konsultant infolinii nie udziela informacji o statusie rozpoczętych spraw.

 

Czas oczekiwania

W miarę możliwości sprawy załatwiane są w trakcie wizyty (jeśli dokument nie wymaga uzyskania przez MSZ dodatkowych poświadczeń z innych urzędów).

 

Droga korespondencyjna

Dokumenty, dla których ma zostać wydana apostille, możesz wysłać pocztą z Polski lub z zagranicy.

ADRES KORESPONDENCYJNY:

Referat ds. Legalizacji
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
al. Szucha 21
​​​00-580 Warszawa

Przy wnioskowaniu o apostille drogą korespondencyjną dołącz do przesyłki:

 1. oryginalny dokument, na którym mamy nadać apostille,
 2. wniosek,
 3. wydrukowane potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.
  UWAGA:
 4. Jeśli nie mieszkasz w Polsce lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii lub Szwajcarii, nie masz w żadnym z tych państw miejsca zwykłego pobytu lub siedziby i nie ustanowiłeś pełnomocnika, który jest w Polsce, musisz wskazać we wniosku pełnomocnika do doręczeń w Polsce. Na adres tego pełnomocnika w Polsce odeślemy dokument.
 5. Jeśli wniosek jest składany przez osobę trzecią / pełnomocnika / pośrednika, którego dane nie figurują we wniosku, należy załączyć pisemne upoważnienie do działania w imieniu wnioskodawcy (z jego własnoręcznym podpisem).

UWAGA!    Nie przesyłaj gotówki wraz z wnioskiem (prześlij potwierdzenie przelewu). Nie realizujemy wniosków przysłanych pocztą z opłatą w gotówce – kasa MSZ zwróci pieniądze na konto wskazane przez wnioskodawców (po potrąceniu kosztów bankowych).

 

 Powyższe informacje pochodzą ze strony internetowej: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/apostille

Rejestr zmian dla: Legalizacja dokumentów

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Jolanta Uziębło
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2023-09-18 13:55:33
Publikacja w dniu:
2023-09-18
Zmiany:
Podejrzyj