Prezes i Wiceprezesi Sądu

Prezes Sądu Okręgowego
SSO Piotr Szarek
Sekretariat Prezesa:
tel. (91) 48-38-341
e-mail: prezes@szczecin.so.gov.pl 
faks (91) 448-99-15
ul. Kaszubska 42 
pok. 239

Wiceprezes Sądu Okręgowego
SSO Joanna Wieczorkiewicz-Kita
Sekretariat Prezesa:
tel. (91) 48-38-341
e-mail: prezes@szczecin.so.gov.pl 
faks (91) 448-99-15
ul. Kaszubska 42 
pok. 239

Wiceprezes Sądu Okręgowego
SSO Anna Stasiewicz-Kokotowska
Sekretariat Prezesa:
tel. (91) 48 30 211
faks. (91) 48 30 212
e-mail: prezes@szczecin.so.gov.pl
ul. Małopolska 17
pok. 104

Wiceprezes Sądu Okręgowego
SSO Rafał Lila
Sekretariat Prezesa:
tel. (91) 48 30 211
faks. (91) 48 30 212
e-mail: prezes@szczecin.so.gov.pl
ul. Małopolska 17
pok. 105

Prezes sądu jako organ Sądu Okręgowego w Szczecinie:

  1. kieruje sądem i reprezentuje sąd na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do kompetencji dyrektora sądu, a w szczególności:
    a) kieruje działalnością administracyjną sądu, w zakresie wskazanym w art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 roku Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.),
    b) jest zwierzchnikiem służbowym sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów danego sądu,
    c) powierza sędziom i referendarzom sądowym pełnienie funkcji i zwalnia z ich pełnienia, chyba że ustawa stanowi inaczej,
  2. dokonuje analizy orzecznictwa w kierowanym sądzie pod względem poziomu jego jednolitości i informuje sędziów o wynikach tej analizy, a w razie stwierdzenia istotnych rozbieżności w orzecznictwie informuje o nich Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego,
  3. pełni inne czynności przewidziane w ustawie oraz przepisach odrębnych.

Rejestr zmian dla: Prezes i Wiceprezesi Sądu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Beata Dudzik
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2023-11-20 10:22:50
Publikacja w dniu:
2023-11-20
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Beata Dudzik
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2023-09-11 08:53:32
Publikacja w dniu:
2023-09-11
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
p.o. Dyrektora Sądu Okręgowego Beata Dudzik
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2022-09-20 08:18:10
Publikacja w dniu:
2022-09-20
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Monika Forysiak
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2022-07-07 11:32:44
Publikacja w dniu:
2022-07-07
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Beata Dudzik
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2022-05-02 13:20:49
Publikacja w dniu:
2022-05-02
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Justyna Stańczyk-Denderska
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2022-02-01 13:41:23
Publikacja w dniu:
2022-02-01
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Joanna Szelewa
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2018-09-26
Publikacja w dniu:
2018-09-26
Opis zmiany:
Usunięcie zakresów czynności
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Joanna Szelewa
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2017-09-26
Publikacja w dniu:
2017-09-26
Opis zmiany:
Zmiana zakresów czynności Prezesa i Wiceprezesów
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Anna Szczygło
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2017-09-11
Publikacja w dniu:
2017-09-11
Opis zmiany:
Zmiana Prezesa Sądu Okręgowego w Szczecinie
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Anna Szczygło
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2017-09-11
Publikacja w dniu:
2017-09-11
Opis zmiany:
Zmiana Prezesa Sądu Okręgowego w Szczecinie
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Anna Szczygło
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2017-09-11
Publikacja w dniu:
2017-09-11
Opis zmiany:
Zmiana Prezesa Sądu Okręgowego w Szczecinie
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Anna Szczygło
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2017-09-11
Publikacja w dniu:
2017-09-11
Opis zmiany:
Zmiana Prezesa Sądu Okręgowego w Szczecinie
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Anna Szczygło
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2017-09-11
Publikacja w dniu:
2017-09-11
Opis zmiany:
Zmiana Prezesa Sądu Okręgowego w Szczecinie
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Anna Szczygło
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2017-09-11
Publikacja w dniu:
2017-09-11
Opis zmiany:
Zmiana Prezesa Sądu Okręgowego w Szczecinie
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Beata Dudzik
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2017-07-03
Publikacja w dniu:
2017-07-03
Opis zmiany:
Zmiana informacji dot. Prezesa Sądu Okręgowego w Szczecinie
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Agnieszka Plichta
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2017-01-13
Publikacja w dniu:
2017-01-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2016-09-20
Publikacja w dniu:
2016-12-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Agnieszka Plichta
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2009-09-14
Publikacja w dniu:
2016-12-28
Opis zmiany:
b/d