Kolegium Sądu

Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie - Maciej Strączyński

Wiceprezes Sądu Okręgowego w Szczecinie - Bogumiła Staniek

Sędziowie:

 • Wakat
 • Sądu Okręgowego w Szczecinie – Greta Puchalska,
 • Sądu Rejonowego w Choszcznie – Piotr Ciecierski,
 • Sądu Rejonowego w Goleniowie – Michał Krzywulski,
 • Sądu Rejonowego w Gryficach – Irena Sachajska-Krzyśka,
 • Sądu Rejonowego w Gryfinie – Marcin Roguski,
 • Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim – Ewa Klamrzyńska,
 • Sądu Rejonowego w Łobzie – Sława Miszel,
 • Sądu Rejonowego w Myśliborzu – Damian Carewicz,
 • Sądu Rejonowego w Stargardzie – Katarzyna Augustynek,
 • Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie – Waldemar Jędrzejewski,
 • Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie – Ryszard Rutkowski,
 • Sądu Rejonowego w Świnoujściu – Krzysztof Niśkiewicz.

Kolegium przewodniczy Prezes Sądu Okręgowego.

Kolegium Sądu jako organ Sądu Okręgowego w Szczecinie realizuje zadania określone w ustawie, a ponadto:

 1. wyraża opinię o kandydatach do pełnienia w sądzie okręgowym funkcji kierownika szkolenia oraz funkcji albo stanowiska rzecznika prasowego oraz wyraża opinię w sprawie zwolnienia z pełnienia tych funkcji,
 2. rozpatruje wnioski wynikające z wizytacji i lustracji sądów,
 3. wyraża opinię o projektach planów finansowych, o których mowa w art. 178 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 roku Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) ,
 4. wyraża opinię w sprawach osobowych sędziów sądu okręgowego oraz sędziów sądów rejonowych, działających w okręgu sądowym,
 5. wypowiada się w przypadkach zachowań sędziów naruszających zasady etyki,
 6. wyraża opinię w innych sprawach przedstawionych przez prezesa sądu okręgowego, prezesa sądu apelacyjnego, Krajową Radę Sądownictwa oraz Ministra Sprawiedliwości.


W sprawach istotnych dla danego sądu rejonowego kolegium sądu okręgowego może zasięgnąć opinii sędziów tego sądu, wyrażonej na zebraniu sędziów.

Rejestr zmian dla: Kolegium Sądu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie - SSO Maciej Strączyński
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2018-12-20
Publikacja w dniu:
2018-12-20
Opis zmiany:
Rezygnacja SSO W. Motak z funkcji członka kolegium i informacja o wolnym wakacie
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie - SSO Maciej Strączyński
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2018-06-07
Publikacja w dniu:
2018-06-07
Opis zmiany:
Dodanie 2 członków Kolegium z Sądu Okręgowego w Szczecinie
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie - SSO Maciej Strączyński
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2018-06-05
Publikacja w dniu:
2018-06-05
Opis zmiany:
Zamieszczeni członka Kolegium z SR Choszczno
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie - SSO Maciej Strączyński
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2018-05-30
Publikacja w dniu:
2018-05-30
Opis zmiany:
Dodanie sędziego z SR Świnoujście do składu kolegium
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie - SSO Maciej Strączyński
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2018-05-28
Publikacja w dniu:
2018-05-28
Opis zmiany:
Zmiana składu Kolegium Sądu
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Agnieszka Plichta
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2017-09-21
Publikacja w dniu:
2017-09-21
Opis zmiany:
Dodanie członka kolegium - SSO Władysłąwa Motak
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Agnieszka Plichta
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2017-09-12
Publikacja w dniu:
2017-09-12
Opis zmiany:
Zmiana Przewodniczącego KOlegium
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2015-09-29
Publikacja w dniu:
2016-12-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Agnieszka Plichta
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2009-11-13
Publikacja w dniu:
2016-12-29
Opis zmiany:
b/d