Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów

Dane kontaktowe:

Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów
w Sądzie Okręgowym w Szczecinie

ul. 3 Maja 30
70-215 Szczecin

tel. (91) 48 56 597
e-mail: ozss@szczecin.so.gov.pl

 

Obszar właściwości:

Zespół sporządza opinie w obszarze właściwości sądu okręgowego, w którym działa, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach może sporządzić opinię dla sądów spoza jego obszaru właściwości.

Kierownik OZSS w Szczecinie – mgr Marlena Wabia

Godziny pracy sekretariatu OZSS:
poniedziałek - piątek w godz. 7.30 -15.30

Kierownik Sekretariatu OZSS w Szczecinie – Anna Darowna

 

Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów działa na podstawie Ustawy z dnia 05 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz. U. 2018 poz. 708).

Do zadań Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów wynikających z art. 1 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych Zespołach Sadowych Specjalistów należy m.in.:

  • przeprowadzanie badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich oraz wydawanie na ich podstawie opinii na zlecenia sądu i prokuratury
  • prowadzenie mediacji w sprawach nieletnich i sprawach rodzinnych na zlecenie sądu
  • prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla nieletnich, ich rodzin oraz rodzin zagrożonych demoralizacją, na zlecenie sądu
  • współdziałanie z placówkami wykonującymi orzeczenia sądu, instytucjami i organizacjami zajmującymi się problematyką ochrony i umacniania rodziny
     

Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Szczecinie zatrudnia specjalistów z dziedziny psychologii i pedagogiki.

Zasadniczym obszarem pracy Zespołu jest sporządzanie opinii w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich. Opinia jest wydawana po przeprowadzeniu specjalistycznego badania, zgodnie z zakresem posiadanych i wymaganych do udzielenia wyczerpującej odpowiedzi na postawioną tezę, kompetencji specjalistów. Badaniami objęte są osoby wskazane w postanowieniu sądu: w sprawach rodzinnych zwykle są to opiekunowie i małoletnie dziecko/dzieci natomiast w sprawach nieletnich odpowiednio wskazany nieletni oraz jego rodzice lub opiekun.

Szczegółowe zasady przeprowadzania badań zawarte są w Standardach Metodologii Opiniowania - Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia standardów metodologii opiniowania w opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz. Urz. MS 2016 poz. 76).

Nadzór nad działalnością opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów sprawuje Minister Sprawiedliwości.

 

Rejestr zmian dla: Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie - SSO Piotr Szarek
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2024-04-16 13:39:44
Publikacja w dniu:
2024-04-16
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Wiceprezes Sądu Okręgowego w Szczecinie - SSO Rafał Lila
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2024-04-12 13:04:19
Publikacja w dniu:
2024-04-12
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Marlena Wabia
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2020-11-05 10:11:02
Publikacja w dniu:
2020-11-05
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Marlena Wabia
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2020-11-03 08:20:17
Publikacja w dniu:
2020-11-03
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Jolanta Uziębło
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2019-11-21
Publikacja w dniu:
2019-11-21
Opis zmiany:
Uzupełnienie informacji o jednostce.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Szczecinie - Sławomir Kij
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2018-08-23
Publikacja w dniu:
2018-08-23
Opis zmiany:
Zmiana treści informacji - usunięcie lekarza psychiatry.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2016-05-20
Publikacja w dniu:
2016-12-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Beata Dudzik
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2009-11-13
Publikacja w dniu:
2016-12-29
Opis zmiany:
b/d