Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów

ul. 3 Maja 30
70-215 Szczecin

Kierownik - mgr Marlena Wabia

Sekretariat Ip
tel. (91) 48 56 597
faks (91) 48 56 594
e-mail: ozss@szczecin.so.gov.pl

Sekretariat Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów czynny:
Poniedziałek - Piątek w godz. 7.30 -15.30

Interesanci w sprawach dotyczących Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów (składanie wszelkich pism) przyjmowani są w sekretariacie 
Poniedziałek – Piątek 8.00 – 14.00

 

Ustawa z dnia 05 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz. U. z 18 września 2015 r.,  poz. 1418) - weszła w życie z dniem 01 stycznia 2016 r. Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny w Szczecinie z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stał się Opiniodawczym Zespołem Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Szczecinie (art. 25 ust. 1 ustawy).

Do jego zadań należy:

  • przeprowadzanie badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich oraz wydawanie na ich podstawie opinii na zlecenia sądu i prokuratury
  • prowadzenie mediacji w sprawach nieletnich i sprawach rodzinnych na zlecenie sądu
  • prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla nieletnich, ich rodzin oraz rodzin zagrożonych demoralizacją, na zlecenie sądu
  • współdziałanie z placówkami wykonującymi orzeczenia sądu, instytucjami i organizacjami zajmującymi się problematyką ochrony i umacniania rodziny

Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Szczecinie zatrudnia specjalistów z dziedziny psychologii i pedagogiki.

Rejestr zmian dla: Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Marlena Wabia
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2020-11-05 10:11:02
Publikacja w dniu:
2020-11-05
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Marlena Wabia
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2020-11-03 08:20:17
Publikacja w dniu:
2020-11-03
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Jolanta Uziębło
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2019-11-21
Publikacja w dniu:
2019-11-21
Opis zmiany:
Uzupełnienie informacji o jednostce.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Szczecinie - Sławomir Kij
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2018-08-23
Publikacja w dniu:
2018-08-23
Opis zmiany:
Zmiana treści informacji - usunięcie lekarza psychiatry.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2016-05-20
Publikacja w dniu:
2016-12-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Beata Dudzik
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2009-11-13
Publikacja w dniu:
2016-12-29
Opis zmiany:
b/d