Sędziowie Sądu Okręgowego

Wydział I Cywilny

Joanna Kitłowska-Moroz - Przewodnicząca Wydziału
Wojciech Machnicki - Zastępca Przewodniczącej Wydziału
Małgorzata Czerwińska

Katarzyna Krasny
Paweł Marycz
Danuta Olszewska
Agnieszka Skrzypiec
Barbara Smolska
Renata Tarnowska
Barbara Wituszko
Szymon Pilitowski
Bartłomiej Romanowski delegowany Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
Anna Ruszkowska
Anna Winnicka-Kaliszewska
Tomasz Cegłowski - delegowany z Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

Justyna Tołłoczko - Referendarz sądowy

Wydział II Cywilny Odwoławczy

Agnieszka Tarasiuk-Tkaczuk - Wiceprezes Sądu
Mariola Wojtkiewicz - Przewodnicząca Wydziału
Tomasz Szaj Rzecznik Prasowy, Zastępca Przewodniczącej Wydziału
Iwona Siuta - Wizytator ds. cywilnych
Małgorzata Grzesik - Wizytator ds. egzekucyjnych
Karina Marczak - Wizytator ds. egzekucyjnych
Sławomir Krajewski - wizytator ds. cywilnych
Marzenna Ernest
Katarzyna Longa
Violetta Osińska
Ziemowit Parzychowski
Monika Rabiega
Tomasz Radkiewicz

Wydział III Karny

Bogumiła Staniek - Wiceprezes Sądu
Joanna Wieczorkiewicz-Kita - Przewodnicząca Wydziału
Dariusz Ścisłowski - Zastępca Przewodniczącego Wydziału
Małgorzata Puczko - Wizytator ds. karnych
Paweł Balcerowicz

Józef Grocholski
Artur Karnacewicz
Grzegorz Kasicki
Magdalena Łopuszko
Grażyna Tucholska
Tomasz Banaś - Koordynator ds. współpracy  międzynarodowej i praw czlowieka w sprawach karnych, sędzia sądu dyscyplinarnego przy SA w Szczecinie
Ewa Borucka - delegowana z Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie
Izabela Sołtyszewskadelegowana z Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

Wydział IV Karny Odwoławczy

Maciej Strączyński - Prezes Sądu
Michał Tomala - Przewodniczący Wydziału, Rzecznik Prasowy
Elżbieta Zywar - Zastępca Przewodniczącego Wydziału
Krzysztof Zaremba
 - Przewodniczący Izby Morskiej
Tomasz Karwacki Zastępca Przewodniczącego Izby Morskiej
Iwona Gdula - Wizytator ds. karnych
Maciej Kawałko
Agnieszka Bobrowska

Beata Marzec
Ryszard Małachowski
Władysława Motak
Jacek Szreder
Andrzej Trzeciak - Prezes Sądu Dyscyplinarnego przy SA w Szczecinie
Mariusz Jasion
Marzenna Kucharczyk
Jakub Wiliński
Przemysław Laska - delegowany z Sądu Rejonowego w Stargardzie
Małgorzata Szacoń -  delegowana z Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Wydział V Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych

Jarosław Giecewicz - Przewodniczący Wydziału
Grzegorz Kołakowski - Zastępca Przewodniczącego Wydziału
Edyta Chruścińska
 - Wizytator ds. karnych wykonawczych
Bożena Majgier-Strączyńska - Wizytator ds. karnych wykonawczych
Paweł Wojtysiak - Wizytator ds. karnych wykonawczych

Wydział VI Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Aleksandra Mitros - Przewodnicząca Wydziału
Barbara Konieczna - Zastępca Przewodniczącej Wydziału
Anna Stasiewicz-Kokotowska - Wizytator ds. pracy i ubezpieczeń społecznych oraz ksiąg wieczystych
Elżbieta Góralska

Agnieszka Klafetka
Anna Łączna
Monika Miller-Młyńska
Jan Przybyś
Andrzej Stasiuk

Witold Kroczyk - referendarz delegowany z Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Wydział VIII Gospodarczy

Agnieszka Woźniak - Przewodnicząca Wydziału, sędzia sądu dyscyplinarnego przy SA w Szczecinie
Piotr Sałamaj Zastępca Przewodniczącej Wydziału
Anna Budzyńska - Wizytator ds. gospodarczych
Agnieszka Górska - Koordynator ds. współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach cywilnych
Natalia Pawłowska-Grzelczak - Koordynator ds. mediacji
Robert Bury - Prezes Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie
Patrycja Baranowska

Anna Górnik
Agnieszka Kądziołka
Jarosław Łazarski 
Aleksandra Wójcik-Wojnowska
Rafał Lila - delegowany Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie
Monika Rzepiejewskadelegowana Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

Andrzej Trzemszyn - Referendarz sądowy

Wydział X Cywilny Rodzinny

Barbara Żabicka - Przewodnicząca Wydziału
Greta Puchalska - Wizytator ds. rodzinnych
Dariusz Białecki
Urszula Chmielewska
Małgorzata Juzwa - Zastępca Przewodniczącej Wydziału
Marzena Łabuń
Beata Mizgier
Ilona Mostowska
Halina Musiał
Bogusława Szczepańska
Katarzyna Chmielewska
Anna Bilińska-Czyżyk
Piotr Szarek

 

Dorota Mazurek - Sędzia delegowana do Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

Rejestr zmian dla: Sędziowie Sądu Okręgowego

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Beata Dudzik
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2020-02-17
Publikacja w dniu:
2020-02-17
Opis zmiany:
Zakończenie sprawowania przez SSO Kawałko jako wizytatora
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Beata Dudzik
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2020-01-30
Publikacja w dniu:
2020-01-30
Opis zmiany:
Dodanie sędziego SSR Tomasza Cegłowskiego
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Joanna Szelewa
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2020-01-14
Publikacja w dniu:
2020-01-14
Opis zmiany:
Zmiany podziałów czynności sędziów
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie - SSO Maciej Strączyński
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2019-08-19
Publikacja w dniu:
2019-08-19
Opis zmiany:
Dodanie podziału czynności SSR Izabeli Sołtyszewskiej
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie - SSO Maciej Strączyński
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2019-08-16
Publikacja w dniu:
2019-08-16
Opis zmiany:
Podział czynności dla SSO Moniki Rabiegi
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Beata Dudzik
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2019-08-13
Publikacja w dniu:
2019-08-13
Opis zmiany:
Rezygnacja SSO Doroty Mazurek z funkcji zastępcy rzecznika dyscyplinarnego
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Beata Dudzik
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2019-08-06
Publikacja w dniu:
2019-08-06
Opis zmiany:
Dodanie SSR Izabeli Sołtyszewskiej
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Wiceprezes Sądu Okręgowego w Szczecinie - SSO Agnieszka Tarasiuk-Tkaczuk
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2019-07-23
Publikacja w dniu:
2019-07-23
Opis zmiany:
Modyfikacja listy sędziów
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie - SSO Maciej Strączyński
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2019-07-10
Publikacja w dniu:
2019-07-10
Opis zmiany:
Zmiana podziałów czynności
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie - SSO Maciej Strączyński
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2019-07-03
Publikacja w dniu:
2019-07-03
Opis zmiany:
Zmiana podziałów czynności
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie - SSO Maciej Strączyński
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2019-07-02
Publikacja w dniu:
2019-07-02
Opis zmiany:
Zmiana podziału czynności
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie - SSO Maciej Strączyński
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2019-07-02
Publikacja w dniu:
2019-07-02
Opis zmiany:
Zmiana podziału czynności
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie - SSO Maciej Strączyński
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2019-07-02
Publikacja w dniu:
2019-07-02
Opis zmiany:
Zmiana podziałów czynności
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Beata Dudzik
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2019-07-01
Publikacja w dniu:
2019-07-01
Opis zmiany:
Delegowanie SSO Mazurek do SA Szczecin
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Beata Dudzik
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2019-06-17
Publikacja w dniu:
2019-06-17
Opis zmiany:
Dodanie funkcji SSO Tomasza Banasia
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Beata Dudzik
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2019-06-11
Publikacja w dniu:
2019-06-11
Opis zmiany:
Modyfikacja listy sędziów
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Beata Dudzik
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2019-05-18
Publikacja w dniu:
2019-05-18
Opis zmiany:
Informacja o 2 nowych sędziach delegowanych w IV Wydziale Karnym
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie - SSO Maciej Strączyński
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2019-04-25
Publikacja w dniu:
2019-04-25
Opis zmiany:
Przeniesienie w stan spoczynku SSO Buczek-Markowskiej
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie - SSO Maciej Strączyński
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2019-04-03
Publikacja w dniu:
2019-04-03
Opis zmiany:
Przeniesienie SSO M. Mikłaszewicz w stan spoczynku
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie - SSO Maciej Strączyński
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2019-03-13
Publikacja w dniu:
2019-03-13
Opis zmiany:
Zmiana sędzi przewodniczącej i zastępcy w I Wydziale Cywilnym
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie - SSO Maciej Strączyński
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2019-02-20
Publikacja w dniu:
2019-02-20
Opis zmiany:
Usunięcie SSO Leona Miroszewskiego. Przeniesiony do SA Szczecin
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie - SSO Maciej Strączyński
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2019-02-12
Publikacja w dniu:
2019-02-12
Opis zmiany:
Dodanie funkcji zastępcy przewodniczącego w X Wydziale Cywilnym Rodzinnym
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie - SSO Maciej Strączyński
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2019-02-04
Publikacja w dniu:
2019-02-04
Opis zmiany:
Przejście SSO Izabeli Dumy w stan spoczynku
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie - SSO Maciej Strączyński
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2019-01-08
Publikacja w dniu:
2019-01-08
Opis zmiany:
Zmiana przewodniczącego IV Wydziału Karnego
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Szczecinie - Maciej Olechnowicz
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2018-12-18
Publikacja w dniu:
2018-12-18
Opis zmiany:
Zamieszczenie SSR Z. Parzychowskiego w II Wydziale Cywilnym
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie - SSO Maciej Strączyński
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2018-10-11
Publikacja w dniu:
2018-10-11
Opis zmiany:
Zmiana informacji nt. SSO Słąwomira Krajewskiego
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Anna Szczygło
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2018-07-09
Publikacja w dniu:
2018-07-09
Opis zmiany:
Zmiany funkcji sędziów
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Wiceprezes Sądu Okręgowego w Szczecinie - SSO Bogumiła Staniek
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2018-06-20
Publikacja w dniu:
2018-06-20
Opis zmiany:
Zamieszczenie informacji o sędziach delegowanych do SA Szczecin
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie - SSO Maciej Strączyński
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2018-06-15
Publikacja w dniu:
2018-06-15
Opis zmiany:
Zamieszczenie podziału czynności dla SSR Moniki Rzepiejewskiej
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie - SSO Maciej Strączyński
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2018-05-28
Publikacja w dniu:
2018-05-28
Opis zmiany:
Dodanie sędzi delegowanej z SR Szczecin-Centrum w Szczecinie w Wydziale VIII Gospodarczym
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie - SSO Maciej Strączyński
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2018-05-10
Publikacja w dniu:
2018-05-10
Opis zmiany:
Zmiana przewodniczącego w III Wydziale Karnym
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie - SSO Maciej Strączyński
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2018-04-10
Publikacja w dniu:
2018-04-10
Opis zmiany:
Dodanie zakresu czynności sędziego
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie - SSO Maciej Strączyński
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2018-04-09
Publikacja w dniu:
2018-04-09
Opis zmiany:
Przeniesienie sędzi w X Wydziale w stan spoczynku
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie - SSO Maciej Strączyński
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2018-04-09
Publikacja w dniu:
2018-04-09
Opis zmiany:
Dodanie nowych funkcji sędziom
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie - SSO Maciej Strączyński
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2018-04-04
Publikacja w dniu:
2018-04-04
Opis zmiany:
Zmiana statusu sędziego w I Wydziale Cywilnym
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie - SSO Maciej Strączyński
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2018-04-03
Publikacja w dniu:
2018-04-03
Opis zmiany:
Przeniesienie Sędziego z III Wydziału Karnego do I Wydziału Cywilnego
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie - SSO Maciej Strączyński
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2018-03-28
Publikacja w dniu:
2018-03-28
Opis zmiany:
Zmiany w kolejności oraz opisach sędziów
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Beata Dudzik
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2018-02-06
Publikacja w dniu:
2018-02-06
Opis zmiany:
Zamieszczenie informacji o funkcji wizytatora dla SSO Zygmunta Ciechanowicza
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Joanna Szelewa
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2018-01-11
Publikacja w dniu:
2018-01-11
Opis zmiany:
Zamieszenie informacji o sędziach zawieszonych w czynnościach
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Beata Dudzik
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2017-12-20
Publikacja w dniu:
2017-12-20
Opis zmiany:
Zmiana przewodniczącego I Wydziału Cywilnego
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Joanna Szelewa
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2017-12-01
Publikacja w dniu:
2017-12-01
Opis zmiany:
Zmiany zakresów czynności
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Beata Dudzik
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2017-11-27
Publikacja w dniu:
2017-11-27
Opis zmiany:
Zmiana przewodniczącej II Wydziału Cywilnego
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Beata Dudzik
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2017-11-17
Publikacja w dniu:
2017-11-17
Opis zmiany:
Usunięcie Sędzi Doroty Gamrat-Kubeczak
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Joanna Szelewa
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2017-11-08
Publikacja w dniu:
2017-11-08
Opis zmiany:
Dodanie zakresu czynności dla SSR Mariusza Jasiona
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Beata Dudzik
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2017-11-06
Publikacja w dniu:
2017-11-06
Opis zmiany:
Dodanie SSR Mariusza Jasiona
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Joanna Szelewa
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2017-10-25
Publikacja w dniu:
2017-10-25
Opis zmiany:
Dodanie zakresu czynności dla SSR Anny Ruszkowskiej
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Anna Szczygło
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2017-10-20
Publikacja w dniu:
2017-10-20
Opis zmiany:
Dodanie sędziego do I Wydziału Cywilnego
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Beata Dudzik
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2017-10-11
Publikacja w dniu:
2017-10-11
Opis zmiany:
Usunięcie z lisy sędziów SSR Tomasza Cegłowskiego w wydziale I Cywilnym
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
SSO Maciej Strączyński
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2017-09-29
Publikacja w dniu:
2017-09-29
Opis zmiany:
Zmiany zakresów czynności sędziów
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
SSO Maciej Strączyński
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2017-09-25
Publikacja w dniu:
2017-09-25
Opis zmiany:
Przeniesienie SSO Bożeny Majgier-Strączyńskiej do Wydziału V Penitencjarnego
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
SSO Maciej Strączyński
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2017-09-21
Publikacja w dniu:
2017-09-21
Opis zmiany:
Modyfikacja listy sędziów
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Anna Szczygło
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2017-09-12
Publikacja w dniu:
2017-09-12
Opis zmiany:
Przeniesienie SSO Pawła Wojtysiaka do wydziału V Penitencjarnego
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Beata Dudzik
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2017-08-31
Publikacja w dniu:
2017-08-31
Opis zmiany:
Dodanie: SSR Ewa Borucka
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Beata Dudzik
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2017-08-23
Publikacja w dniu:
2017-08-23
Opis zmiany:
Usunięcie funkcji Okręgowego Kierownika Szkolenia
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Beata Dudzik
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2017-07-03
Publikacja w dniu:
2017-07-03
Opis zmiany:
Usunięcie funkcji wizytatora dla SSO Wiesławy Buczek-Markowskiej
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Beata Dudzik
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2017-04-06
Publikacja w dniu:
2017-04-06
Opis zmiany:
Powołanie sędzi A. Górnik na SSO
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Joanna Szelewa
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2017-04-05
Publikacja w dniu:
2017-04-05
Opis zmiany:
Zakres czynności SSR Tomasza Banasia
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Beata Dudzik
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2017-03-15
Publikacja w dniu:
2017-03-15
Opis zmiany:
Zmiana listy sędziów
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Joanna Szelewa
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2017-02-21
Publikacja w dniu:
2017-02-21
Opis zmiany:
Zamieszczenie zakresu czynności sędziego
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Joanna Szelewa
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2017-02-13
Publikacja w dniu:
2017-02-13
Opis zmiany:
Dodanie zakresu czynności sędziego
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Anna Szczygło
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2017-02-01
Publikacja w dniu:
2017-02-01
Opis zmiany:
Zmiany dotyczące sędziów w wydziałach
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Joanna Szelewa
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2017-01-31
Publikacja w dniu:
2017-01-31
Opis zmiany:
Zmiany w zakresach podziałów czynności sędziów
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Beata Dudzik
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2017-01-24
Publikacja w dniu:
2017-01-24
Opis zmiany:
Zmiana statusu sędziego w I Wydziale Cywilnym
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Anna Szczygło
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2017-01-23
Publikacja w dniu:
2017-01-23
Opis zmiany:
Poprawa literówki w nazwisku sędziego
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Anna Szczygło
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2017-01-17
Publikacja w dniu:
2017-01-17
Opis zmiany:
Korekta listy sędziów
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Agnieszka Plichta
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2017-01-13
Publikacja w dniu:
2017-01-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2016-12-13
Publikacja w dniu:
2016-12-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Anna Szczygło
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2011-10-02
Publikacja w dniu:
2016-12-29
Opis zmiany:
b/d