Rejestry sądowe

Dane teleadresowe rejestrów sądowych występujących w obrębie właściowości miejscowej Sądu Okręgowego w Szczecinie:

  • Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)
  • Ksiąg Wieczystych w Szczecinie (KW)
  • Krajowego Rejestru Karnego (KRK)
  • Rejestru Zastawów (RZ)
  • Punktu Przyjmowania Ogłoszeń do Monitora Sądowego i Gospodarczego (PPO)