Rada Ławnicza

RADA ŁAWNICZA W SĄDZIE OKRĘGOWYM
wybrana na kadencję 2024-2027

Lp. Nazwisko i imię Funkcja
1 Adriana Brzeźniak- Misiuro Przewodnicząca Rady Ławniczej
2 Dorota Desz Pierwszy Zastępca Przewodniczącego Rady Ławniczej
3 Ilona Roczeń Drugi Zastępca Przewodniczącego Rady Ławniczej
4 Marzena Skrzypek Członek Rady Ławniczej
5 Anna Maliszewska-Dworzyńska Członek Rady Ławniczej
6 Tomasz Marcinkiewicz Członek Rady Ławniczej
7 Agnieszka Bartnik Członek Rady Ławniczej
8 Mariusz Andrzej Węgrzak Członek Rady Ławniczej
9 Teresa Trela Członek Rady Ławniczej

 

Do zadań rady ławniczej, zgodnie z § 9 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu wyboru, składu i struktury organizacyjnej, trybu działania oraz szczegółowych zadań rady ławniczej (Dz.U. Nr 23, poz. 174) należy:

  • reprezentowanie wszystkich ławników w sądzie;
  • współdziałanie z prezesem sądu w zakresie sporządzania list ławników do poszczególnych wydziałów sądu;
  • współdziałanie z prezesem sądu w zakresie podjęcia działań zmierzających do odwołania z funkcji ławnika;
  • podejmowanie działań umożliwiających podnoszenie poziomu pracy wykonywanej przez ławników;
  • współdziałanie z prezesem sądu w ustalaniu przez niego terminów i tematyki narad sędziowsko-ławniczych;
  • przedstawianie prezesowi sądu propozycji dotyczących potrzeb szkoleniowych, w tym zakresu tematycznego i form szkolenia ławników;
  • wydawanie opinii w sprawach przedłożonych przez prezesa sądu;
  • opracowanie projektu regulaminu pracy rady;
  • przekazywanie prezesowi sądu oraz rzecznikowi prasowemu sądu, na ich prośbę, informacji o działalności ławników.

Adres mailowy Rady Ławniczej: rada_lawnicza@szczecin.so.gov.pl

Rejestr zmian dla: Rada Ławnicza

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Joanna Szelewa
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2024-05-06 14:39:03
Publikacja w dniu:
2024-05-06
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Joanna Szelewa
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2024-04-23 10:52:13
Publikacja w dniu:
2024-04-23
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Joanna Szelewa
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2024-04-23 10:45:40
Publikacja w dniu:
2024-04-23
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Joanna Szelewa
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2024-04-23 10:45:16
Publikacja w dniu:
2024-04-23
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Joanna Szelewa
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2024-04-23 10:44:55
Publikacja w dniu:
2024-04-23
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Joanna Szelewa
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2024-04-23 10:44:01
Publikacja w dniu:
2024-04-23
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Piotr Lisica
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2021-03-25 09:51:31
Publikacja w dniu:
2021-03-25
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Joanna Szelewa
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2020-09-10 14:09:19
Publikacja w dniu:
2020-09-10
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Joanna Szelewa
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2020-09-10 14:07:42
Publikacja w dniu:
2020-09-10
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Joanna Szelewa
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2020-09-10 14:00:18
Publikacja w dniu:
2020-09-10
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Agnieszka Plichta
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2017-04-18
Publikacja w dniu:
2017-04-18
Opis zmiany:
Skład Rady Ławniczej
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Agnieszka Plichta
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2017-04-14
Publikacja w dniu:
2017-04-14
Opis zmiany:
Zamieszczenie zadań Rady Ławniczej
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Agnieszka Plichta
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2017-04-14
Publikacja w dniu:
2017-04-14
Opis zmiany:
Rada Ławnicza