Organizacja jednostki

Podstawy prawne organizacji Sądu Okręgowego w Szczecinie:

  • Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 427 z późniejszymi zmianami);
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz. U. poz. 1407 z 2014r. z późn. zm);
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. poz. 2316 z 2015r. z poźn. zm.);
  • Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.U.03.05.22 Ministerstwa Sprawiedliwości).