Organizacja jednostki

Podstawy prawne organizacji Sądu Okręgowego w Szczecinie:

  • Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 52 z późniejszymi zmianami);

  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych (Dz. U. poz. 1407 z 2014r. z późn. zm);

  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. poz. 1141);

  • Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz.MS poz. 138).