Przedmiot działalności i kompetencje

Przedmiot działalności i zakres kompetencji określają przepisy prawa procesowego zawarte w kodeksie postępowania cywilnego oraz kodeksie postępowania karnego i innych szczegółowych aktach prawnych określających właściwość miejscową i rzeczową sądów powszechnych poszczególnych instancji.

Sąd Okręgowy sprawuje wymiar sprawiedliwości oraz wykonuje zadania z zakresu ochrony prawnej powierzonej w drodze ustaw. Poszczególne Wydziały Sądu mają następujące kompetencje:

Wydział I Cywilny rozpoznaje sprawy w pierwszej instancji z zakresu prawa cywilnego

Wydział II Cywilny Odwoławczy rozpoznaje sprawy w drugiej instancji z zakresu prawa cywilnego

Wydział III Karny rozpoznaje sprawy w pierwszej instancji z zakresu prawa karnego

Wydział IV Karny Odwoławczy rozpoznaje sprawy w drugiej instancji z zakresu prawa karnego

Wydział V Penitencjarny nadzoruje sądowe postępowanie wykonywania w sprawach prawa karnego

Wydział VI Pracy i Ubezpieczeń Społecznych rozpoznaje sprawy w pierwszej i drugiej instancji z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (litery od A do Ł)

Wydział VII Pracy i Ubezpieczeń Społecznych rozpoznaje sprawy w pierwszej i drugiej instancji z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (litery od M do Ż)

Wydział VIII Gospodarczy rozpoznaje sprawy w pierwszej i drugiej instancji z zakresu prawa gospodarczego

Wydział IX Wizytacyjny sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną Sądu Okręgowego i podległych sądów rejonowych

Wydział X Cywilny Rodzinny rozpoznaje sprawy w pierwszej i drugiej instancji z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego

Kurator Okręgowy sprawuje nadzór nad działalnością kuratorów sądowych, którzy realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo - resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, związane z wykonywaniem orzeczeń sądu.

Obszar właściwości Sądu Okręgowego w Szczecinie obejmuje:

 • Sąd Rejonowy w Choszcznie
 • Sąd Rejonowy w Goleniowie
 • Sąd Rejonowy w Gryficach
 • Sąd Rejonowy w Gryfinie
 • Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim
 • Sąd Rejonowy w Łobzie
 • Sąd Rejonowy w Myśliborzu
 • Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim
 • Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie
 • Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
 • Sąd Rejonowy w Świnoujściu