Sędziowie Wizytatorzy

Sędziowie wizytatorzy Sądu Okręgowego w Szczecinie:

do spraw cywilnych – Iwona Siuta,
do spraw cywilnych – Sławomir Krajewski,

do spraw cywilnych egzekucyjnych – Małgorzata Grzesik,
do spraw cywilnych egzekucyjnych – Karina Marczak,

do spraw karnych – Iwona Gdula,
do spraw karnych – Małgorzata Puczko,
do spraw karnych – Magdalena Łopuszko

do spraw karnych wykonawczych – Bożena Majgier-Strączyńska,
do spraw karnych wykonawczych – Paweł Wojtysiak,
do spraw karnych wykonawczych – Edyta Chruścińska,
do spraw karnych wykonawczych – Jarosław Giecewicz,
do spraw karnych wykonawczych – Grzegorz Kołakowski,

do spraw rodzinnych i nieletnich – Greta Puchalska,

do spraw pracy i ubezpieczeń społecznych oraz ksiąg wieczystych – Anna Stasiewicz-Kokotowska,

do spraw gospodarczych – Anna Budzyńska.

Sędziowie wizytatorzy wykonują czynności z zakresu wewnętrznego nadzoru administracyjnego powierzone im przez Prezesa Sądu zgodnie z art. 37 § 1 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, w tym rozpoznają skargi obywateli, przeprowadzają wizytacje, o których mowa w art. 37c ww. ustawy oraz dokonują ocen kwalifikacji kandydatów na sędziów przewidzianych w art. 57ah ww. ustawy i ocen asesorów sądowych, o których mowa w art. 106xa ww. ustawy.
Sędziowie wizytatorzy ds. karnych wykonawczych wykonują nadto przewidziane w kodeksie karnym wykonawczym czynności sędziów penitencjarnych.

Rejestr zmian dla: Sędziowie Wizytatorzy

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie - SSO Maciej Strączyński
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2021-03-31 14:56:21
Publikacja w dniu:
2021-03-31
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Beata Dudzik
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2021-03-10 13:38:14
Publikacja w dniu:
2021-03-10
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Anna Szczygło
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2020-09-03 15:17:38
Publikacja w dniu:
2020-09-03
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Beata Dudzik
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2020-02-17
Publikacja w dniu:
2020-02-17
Opis zmiany:
Zakończenie sprawowania funkcji SSO M. Kawałko jako wizytatora
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie - SSO Maciej Strączyński
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2018-10-11
Publikacja w dniu:
2018-10-11
Opis zmiany:
Dodanie do listy wizytatorów SSO Sławomira Krajewskiego
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie - SSO Maciej Strączyński
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2018-08-01
Publikacja w dniu:
2018-08-01
Opis zmiany:
Usunięcie wpisu dot. SSO Zbigniewa Ciechanowicza
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie - SSO Maciej Strączyński
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2018-05-28
Publikacja w dniu:
2018-05-28
Opis zmiany:
Zmiana układu strony
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie - SSO Maciej Strączyński
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2018-04-12
Publikacja w dniu:
2018-04-12
Opis zmiany:
Zamieszczenie listy Wizytatorów