Obrót prawny z zagranicą

ul. Małopolska 17
70-952 Szczecin
tel./faks (91) 48-30-170
pok. 505, V piętro