Aktualności

Artykuły

 • Komunikat w sprawie III K 70/23

  Sąd Okręgowy w Szczecinie III Wydział Karny zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych w sprawie o sygnaturze akt III K 70/23, prowadzonej w postępowaniu przygotowawczym przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie pod sygn. akt PO II Ds. 235.2018, że rozprawy główne w sprawie przeciwko Cezaremu Czurgielowi i Janowi Kasjańczukowi – oskarżonych o czyn z art. 286 § 1 kk w związku z art. 294 § 1 kk w zbiegu z art. 90 ust. 1 ustawy o obligacjach w zbiegu z art. 91 ust. 1 ustawy o obligacjach w zbiegu z art. 302 § 1 kk w zbiegu z art. 586 ksh w związku z art. 11 § 2 kk w związku z art. 12 § 1 kk, odbędą się w dniach:

  20 grudnia 2023 r., godz. 09:40 w sali nr 67
  31 stycznia 2024 r., godz. 09:00 w sali nr 67
  06 marca 2024 r., godz. 9:00 w sali nr 67

  Powyższe terminy odbędą się w budynku Sądu Okręgowego w Szczecinie przy ul. Kaszubska 42.

  Czytajwięcejo:
 • Komunikat w sprawie III K 384/22

  Sąd Okręgowy w Szczecinie III Wydział Karny zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych w sprawie o sygn. III K 384/22, prowadzonej w postępowaniu przygotowawczym przez Prokuraturę Rejonową Szczecin – Śródmieście w Szczecinie pod sygn. PR 2 Ds. 451.2017, że w dniu 29 stycznia 2024 roku, o godz. 10:00, w sali Sądu Okręgowego w Szczecinie nr 67, przy ul. Kaszubskiej 42, odbędzie się rozprawa karna przeciwko oskarżonym Marcinowi Zimeckiemu i Sławomirowi Werpulewskiemu, którzy stanęli pod zarzutami popełnienia przestępstwa z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 12 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk i innych.

  Czytajwięcejo:
 • Komunikat Prezesa Sądu Okręgowego

  W związku z wydaniem przez Ministra Cyfryzacji 29 maja 2023 roku komunikatu w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych niezbędnych do doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej  oraz udostępnienie w systemie teleinformatycznym punktu dostępu do usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego w ruchu transgranicznym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1077) informujemy, że doradcy restrukturyzacyjni od 10 grudnia 2023 roku mają obowiązek posiadać adres doręczeń elektronicznych, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z 18 listopada 2020 roku o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 569).

  Czytajwięcejo:
 • Komunikat w sprawie III K 26/23

  Sąd Okręgowy w Szczecinie III Wydział Karny zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych w sprawie o sygnaturze akt III K 26/23, prowadzonej w postępowaniu przygotowawczym przez Wojskową Prokuraturę Okręgową w Poznaniu pod sygn. PO VIII 1 Ds. 2.2020, że rozprawa główna w sprawie przeciwko Krystianowi Szpenerowi, Piotrowi Janczakowi, Maksymilianowi Bączkowskiemu i Łukaszowi Stefaniukowi oskarżonych o czyn art. 286 § 1 kk w związku z art. 294 § 1 kk w związku z art. 12 § 1 kk w związku z art. 65 § 1 kk i inne odbędzie się dnia 7 listopada 2023 r. o godz. 09:30 w Sądzie Okręgowym w Szczecinie  przy ul. Kaszubska 42 w sali nr 90.

  Czytajwięcejo:
 • Komunikat w sprawie III K 384/22

  Sąd Okręgowy w Szczecinie III Wydział Karny zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych w sprawie o sygn. III K 384/22, prowadzonej w postępowaniu przygotowawczym przez Prokuraturę Rejonową Szczecin – Śródmieście w Szczecinie pod sygn. PR 2 Ds. 451.2017, że w dniu 28 listopada 2023 roku, o godz. 09:30, w sali Sądu Okręgowego w Szczecinie nr 67, przy ul. Kaszubskiej 42, odbędzie się rozprawa karna przeciwko oskarżonym Marcinowi Zimeckiemu i Sławomirowi Werpulewskiemu., którzy stanęli pod zarzutami popełnienia przestępstwa z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 12 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk i innych.

  Czytajwięcejo:
 • Komunikat w sprawie III K 246/21

  Sąd Okręgowy w Szczecinie III Wydział Karny zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych w sprawie o sygnaturze akt III K 246/21, prowadzonej w postępowaniu przygotowawczym przez Prokuraturę Okręgową w Gorzowie Wielkopolskim pod sygn. VI Ds./53/2015, że rozprawa główna w sprawie przeciwko Arturowi Pawlakowi, Robertowi Ziętkowi, Małgorzacie Krystynie Bartoszewicz, Pauli Dębskiej, Arturowi Lewandowskiemu, Gabrieli Lubowickiej, Hannie Lubowickiej, Tomaszowi Lubowickiemu, Kamilowi Lewandowskiemu, Enisowi Akova,  Kamilowi Strużyńskiemu, Marcie Jolancie Strużyńskiej, Grzegorzowi Zającowi, Rafałowi Bugajskiemu, Wiesławowi Lubowickiemu, Radosławowi Nowakowi, Jarosławowi Baranowi, Łukaszowi Górnemu, Przemysławowi Nyczowi, Tomaszowi Pawłowi Górnemu oskarżonych o czyn z art. 258 § 1 kk, art. 286 § 1 kk w zbiegu z art. 270 § 1 kk w związku z art. 11 § 2 kk w związku z art. 65 § 1 kk i inne, odbędzie się dnia 4 października 2023 r. o godz. 09:00 w Sądzie Okręgowym w Szczecinie  przy ul. Kaszubska 42 w sali nr 138.

  Czytajwięcejo:
 • Komunikat w sprawie III K 83/23

  Sąd Okręgowy w Szczecinie, III Wydział Karny zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych w sprawie o sygn. akt III K 83/23, o terminie rozprawy głównej, która odbędzie się w dniu 26 września 2023r. o godz. 9:30 w sali 138 gmachu Sądu Okręgowego w Szczecinie ul. Kaszubska 42 w sprawie przeciwko Norbertowi Zakrzewskiemu, Maciejowi Górskiemu, Zbigniewowi Rzeszutce, Bogdanowi Milewskiemu, Sylwii Olejnik oraz Grażynie Majdzie-Alksnin oskarżonych o czyn z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk i art. 33 § 2 kk i inne, sygn. akt SLPS - III K 83/23 skierowanej z aktem oskarżenia przez Prokuraturę Okręgową w Szczecinie sygn. akt PO VI Ds. 76/13.

  Czytajwięcejo:

Rejestr zmian dla: Aktualności