Ogłoszenie w sprawie Sygn. akt VIII GNc 185/24

Sąd Okręgowy  w Szczecinie                                                                                                  

VIII Wydział Gospodarczy

ul. Małopolska 17

70-952 Szczecin

Tel. 0914830156

                            

Szczecin, dnia  15 maja 2024 r.

 Sygn. akt. VIII GNc 185/24

 

O G Ł O S Z E N I E

Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie radcy prawnego Katarzyny Borzęckiej

adres do doręczeń: ul. Stary tartak 20/4, Golczewo, tel. 790200308

do zastępowania w Sądzie Okręgowym w Szczecinie, Wydział VIII Gospodarczy

pana Bartosza Pniewskiego nieznanego z miejsca pobytu,

w sprawie z powództwa Krakowskiego Banku Spółdzielczego

przeciwko XALE spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Trzcielu, Bartoszowi Pniewskiemu

o zapłatę 

Sygn. akt VIII GNc 185/24

Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.

Sędzia

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie Sygn. akt VIII GNc 185/24

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Emilia Marchewka
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2024-05-16 11:29:37
Publikacja w dniu:
2024-05-16
Zmiany:
Podejrzyj