Aktualności

Artykuły

 • Komunikat w sprawie III K 26/23

  Sąd Okręgowy w Szczecinie III Wydział Karny zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych w sprawie o sygnaturze akt III K 26/23, prowadzonej w postępowaniu przygotowawczym przez Wojskową Prokuraturę Okręgową w Poznaniu pod sygn. PO VIII 1 Ds. 2.2020, że rozprawa główna w sprawie przeciwko Krystianowi Szpenerowi, Piotrowi Janczakowi, Maksymilianowi Bączkowskiemu i Łukaszowi Stefaniukowi oskarżonych o czyn art. 286 § 1 kk w związku z art. 294 § 1 kk w związku z art. 12 § 1 kk w związku z art. 65 § 1 kk i inne odbędzie się dnia 7 listopada 2023 r. o godz. 09:30 w Sądzie Okręgowym w Szczecinie  przy ul. Kaszubska 42 w sali nr 90.

  Czytajwięcejo:
 • Komunikat w sprawie III K 384/22

  Sąd Okręgowy w Szczecinie III Wydział Karny zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych w sprawie o sygn. III K 384/22, prowadzonej w postępowaniu przygotowawczym przez Prokuraturę Rejonową Szczecin – Śródmieście w Szczecinie pod sygn. PR 2 Ds. 451.2017, że w dniu 28 listopada 2023 roku, o godz. 09:30, w sali Sądu Okręgowego w Szczecinie nr 67, przy ul. Kaszubskiej 42, odbędzie się rozprawa karna przeciwko oskarżonym Marcinowi Zimeckiemu i Sławomirowi Werpulewskiemu., którzy stanęli pod zarzutami popełnienia przestępstwa z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 12 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk i innych.

  Czytajwięcejo:
 • Komunikat w sprawie III K 246/21

  Sąd Okręgowy w Szczecinie III Wydział Karny zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych w sprawie o sygnaturze akt III K 246/21, prowadzonej w postępowaniu przygotowawczym przez Prokuraturę Okręgową w Gorzowie Wielkopolskim pod sygn. VI Ds./53/2015, że rozprawa główna w sprawie przeciwko Arturowi Pawlakowi, Robertowi Ziętkowi, Małgorzacie Krystynie Bartoszewicz, Pauli Dębskiej, Arturowi Lewandowskiemu, Gabrieli Lubowickiej, Hannie Lubowickiej, Tomaszowi Lubowickiemu, Kamilowi Lewandowskiemu, Enisowi Akova,  Kamilowi Strużyńskiemu, Marcie Jolancie Strużyńskiej, Grzegorzowi Zającowi, Rafałowi Bugajskiemu, Wiesławowi Lubowickiemu, Radosławowi Nowakowi, Jarosławowi Baranowi, Łukaszowi Górnemu, Przemysławowi Nyczowi, Tomaszowi Pawłowi Górnemu oskarżonych o czyn z art. 258 § 1 kk, art. 286 § 1 kk w zbiegu z art. 270 § 1 kk w związku z art. 11 § 2 kk w związku z art. 65 § 1 kk i inne, odbędzie się dnia 4 października 2023 r. o godz. 09:00 w Sądzie Okręgowym w Szczecinie  przy ul. Kaszubska 42 w sali nr 138.

  Czytajwięcejo:
 • Komunikat w sprawie III K 83/23

  Sąd Okręgowy w Szczecinie, III Wydział Karny zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych w sprawie o sygn. akt III K 83/23, o terminie rozprawy głównej, która odbędzie się w dniu 26 września 2023r. o godz. 9:30 w sali 138 gmachu Sądu Okręgowego w Szczecinie ul. Kaszubska 42 w sprawie przeciwko Norbertowi Zakrzewskiemu, Maciejowi Górskiemu, Zbigniewowi Rzeszutce, Bogdanowi Milewskiemu, Sylwii Olejnik oraz Grażynie Majdzie-Alksnin oskarżonych o czyn z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk i art. 33 § 2 kk i inne, sygn. akt SLPS - III K 83/23 skierowanej z aktem oskarżenia przez Prokuraturę Okręgową w Szczecinie sygn. akt PO VI Ds. 76/13.

  Czytajwięcejo:
 • Sztuczna inteligencja w służbie wymiaru sprawiedliwości

  W dniach 17-18 kwietnia 2023 r. w Warszawie miała miejsce konferencja „Ius ex silico. Sztuczna inteligencja w służbie wymiaru sprawiedliwości”.

  Sztuczna inteligencja (ang. Artificial Intelligence – AI) będąc obecnie jednym z najszerzej komentowanych tematów na świecie staje się także istotnym elementem wspierającym rozwiązania w ważnych kwestiach społecznych, m.in. w zakresie opieki zdrowotnej, zapewnienia bezpieczeństwa czy w wymiarze sprawiedliwości. W tym ostatnim obszarze może przyczynić się m.in. do przyspieszenia postępowań, ułatwienia zarządzania sprawami oraz podniesienia poziomu orzecznictwa.

  Czytajwięcejo:
 • Komunikat w sprawie III K 384/22

  Sąd Okręgowy w Szczecinie III Wydział Karny zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych w sprawie o sygn. III K 384/22, prowadzonej w postępowaniu przygotowawczym przez Prokuraturę Rejonową Szczecin – Śródmieście w Szczecinie pod sygn. PR 2 Ds. 451.2017, że w dniu 12 września 2023 roku, o godz. 12:00, w sali Sądu Okręgowego w Szczecinie nr 90, przy ul. Kaszubskiej 42, odbędzie się rozprawa karna przeciwko oskarżonym Marcinowi Zimeckiemu i Sławomirowi Werpulewskiemu., który stanęli pod zarzutami popełnienia przestępstwa z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 12 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk i innych.

  Czytajwięcejo:
 • Komunikat w sprawie III K 384/22

  Sąd Okręgowy w Szczecinie III Wydział Karny zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych w sprawie o sygn. III K 384/22, prowadzonej w postępowaniu przygotowawczym przez Prokuraturę Rejonową Szczecin – Śródmieście w Szczecinie pod sygn. PR 2 Ds. 451.2017, że w dniu 5 lipca 2023 roku, o godz. 11:30, w sali Sądu Okręgowego w Szczecinie nr 90, przy ul. Kaszubskiej 42, odbędzie się rozprawa karna przeciwko oskarżonym Marcinowi Zimeckiemu i Sławomirowi Werpulewskiemu., który stanęli pod zarzutami popełnienia przestępstwa z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 12 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk i innych.

  Czytajwięcejo:
 • Obwieszczenie o wolnym stanowisku sędziowskim

  Minister Sprawiedliwości w dniu 22 maja 2023 r. dokonał obwieszczenia o jednym wolnym stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim (Monitor Polski z dnia 31 maja 2023 r., poz. 540).

  Ww. stanowisko jest przydzielone do pionu karnego, tj. II Wydziału Karnego.

  Czytajwięcejo:
 • Obwieszczenie o wolnym stanowisku sędziowskim w Sądzie Okręgowym

  Minister Sprawiedliwości w dniu 22 maja 2023 r. dokonał obwieszczenia o jednym wolnym stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Szczecinie (Monitor Polski z dnia 29 maja 2023 r., poz. 531).

  Ww. etat jest przydzielony do pionu cywilnego - I Wydziału Cywilnego.

  Czytajwięcejo:

Rejestr zmian dla: Aktualności