Aktualności

Artykuły

 • Sztuczna inteligencja w służbie wymiaru sprawiedliwości

  W dniach 17-18 kwietnia 2023 r. w Warszawie miała miejsce konferencja „Ius ex silico. Sztuczna inteligencja w służbie wymiaru sprawiedliwości”.

  Sztuczna inteligencja (ang. Artificial Intelligence – AI) będąc obecnie jednym z najszerzej komentowanych tematów na świecie staje się także istotnym elementem wspierającym rozwiązania w ważnych kwestiach społecznych, m.in. w zakresie opieki zdrowotnej, zapewnienia bezpieczeństwa czy w wymiarze sprawiedliwości. W tym ostatnim obszarze może przyczynić się m.in. do przyspieszenia postępowań, ułatwienia zarządzania sprawami oraz podniesienia poziomu orzecznictwa.

  Czytajwięcejo:
 • Komunikat w sprawie III K 384/22

  Sąd Okręgowy w Szczecinie III Wydział Karny zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych w sprawie o sygn. III K 384/22, prowadzonej w postępowaniu przygotowawczym przez Prokuraturę Rejonową Szczecin – Śródmieście w Szczecinie pod sygn. PR 2 Ds. 451.2017, że w dniu 12 września 2023 roku, o godz. 12:00, w sali Sądu Okręgowego w Szczecinie nr 90, przy ul. Kaszubskiej 42, odbędzie się rozprawa karna przeciwko oskarżonym Marcinowi Zimeckiemu i Sławomirowi Werpulewskiemu., który stanęli pod zarzutami popełnienia przestępstwa z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 12 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk i innych.

  Czytajwięcejo:
 • Komunikat w sprawie III K 384/22

  Sąd Okręgowy w Szczecinie III Wydział Karny zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych w sprawie o sygn. III K 384/22, prowadzonej w postępowaniu przygotowawczym przez Prokuraturę Rejonową Szczecin – Śródmieście w Szczecinie pod sygn. PR 2 Ds. 451.2017, że w dniu 5 lipca 2023 roku, o godz. 11:30, w sali Sądu Okręgowego w Szczecinie nr 90, przy ul. Kaszubskiej 42, odbędzie się rozprawa karna przeciwko oskarżonym Marcinowi Zimeckiemu i Sławomirowi Werpulewskiemu., który stanęli pod zarzutami popełnienia przestępstwa z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 12 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk i innych.

  Czytajwięcejo:
 • Obwieszczenie o wolnym stanowisku sędziowskim

  Minister Sprawiedliwości w dniu 22 maja 2023 r. dokonał obwieszczenia o jednym wolnym stanowisku sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim (Monitor Polski z dnia 31 maja 2023 r., poz. 540).

  Ww. stanowisko jest przydzielone do pionu karnego, tj. II Wydziału Karnego.

  Czytajwięcejo:
 • Obwieszczenie o wolnym stanowisku sędziowskim w Sądzie Okręgowym

  Minister Sprawiedliwości w dniu 22 maja 2023 r. dokonał obwieszczenia o jednym wolnym stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Szczecinie (Monitor Polski z dnia 29 maja 2023 r., poz. 531).

  Ww. etat jest przydzielony do pionu cywilnego - I Wydziału Cywilnego.

  Czytajwięcejo:
 • Obwieszczenie o wolnym stanowisku sędziowskim w Sądzie Okręgowym

  Minister Sprawiedliwości w dniu 5 maja 2023 r. dokonał obwieszczenia o jednym wolnym stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Szczecinie (Monitor Polski z dnia 18 maja 2023 r., poz. 514).


  Ww. etat jest przydzielony do pionu karnego - IV Wydziału Karnego Odwoławczego.

  Czytajwięcejo:
 • Obwieszczenie o wolnym stanowisku sędziowskim w Sądzie Okręgowym

  Minister Sprawiedliwości w dniu 11 kwietnia 2023 r. dokonał obwieszczenia o jednym wolnym stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym  w Szczecinie  (Monitor Polski z dnia 27 kwietnia 2023 r., poz. 457). Stanowisko jest przydzielone do pionu cywilnego – I Wydziału Cywilnego.

  Czytajwięcejo:
 • Komunikat w sprawie III K 384/22

  Sąd Okręgowy w Szczecinie III Wydział Karny zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych w sprawie o sygn. III K 384/22, prowadzonej w postępowaniu przygotowawczym przez Prokuraturę Rejonową Szczecin – Śródmieście w Szczecinie pod sygn. PR 2 Ds. 451.2017, że w dniu 29 maja 2023 roku, o godz. 12:00, w sali Sądu Okręgowego w Szczecinie nr 67, przy ul. Kaszubskiej 42, odbędzie się rozprawa karna przeciwko oskarżonym Marcinowi Zimeckiemu i Sławomirowi Werpulewskiemu., który stanęli pod zarzutami popełnienia przestępstwa z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 12 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk i innych.

  Czytajwięcejo:
 • Obwieszczenie o wolnym stanowisku sędziowskim w Sądzie Okręgowym

  Minister Sprawiedliwości w dniu 12 kwietnia 2023 r. dokonał obwieszczenia o jednym wolnym stanowisku sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Szczecinie (Monitor Polski z dnia 21 kwietnia 2023 r., poz. 424). Stanowisko jest przydzielone do pionu cywilnego – I Wydziału Cywilnego.

  Czytajwięcejo:

Rejestr zmian dla: Aktualności