Komunikat dla Biegłych sądowych

Zgodnie z treścią art. 157§ 1a ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2024.334 t.j), który wszedł w życie 14 marca 2024 r., biegły wpisany na listę biegłych sądowych ma obowiązek posiadania konta w Portalu Informacyjnym.

W związku z powyższym, w celu dopełnienia powyższego obowiązku, to na biegłym sądowym spoczywa podjęcie niezbędnych czynności służących zarejestrowaniu konta w ww. portalu.

Portal Informacyjny jest dostępny pod adresem: https://portal.wroclaw.sa.gov.pl

Instrukcja obsługi Portalu Informacyjnego znajduje się pod adresem:

https://portal.wroclaw.sa.gov.pl/zalacznik/Instrukcja_PI.pdf

Procedura złożenia wniosku o nadanie uprawnień biegłego w Portalu Informacyjnym opisana jest na stronie 94 ww. instrukcji.

Rejestr zmian dla: Komunikat dla Biegłych sądowych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Justyna Stańczyk-Denderska
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2024-03-20 08:49:42
Publikacja w dniu:
2024-03-20
Zmiany:
Podejrzyj