Zmiany przepisów kodeksu postępowania cywilnego

KOMUNIKAT DLA ŁAWNIKÓW
DOT. ZMIANY PRZEPISÓW KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

 W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021, poz. 1090) – mając na uwadze treść art. 4 pkt 1 zmieniającego art. 15zzs1 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy - informujemy, że po 2 lipca 2021 roku sprawy cywilne w pierwszej instancji będą rozpoznawane jednoosobowo – bez udziału ławników.

Pomimo wcześniej otrzymanych wezwań na posiedzenia prosimy o nieprzybywanie do Sądu.

Dziękujemy za dotychczasową współpracę. O ewentualnej zmianie przepisów będą Państwo poinformowani.

Rejestr zmian dla: Zmiany przepisów kodeksu postępowania cywilnego

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Joanna Szelewa
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2021-07-05 11:16:29
Publikacja w dniu:
2021-07-05
Zmiany:
Podejrzyj