Zakup i dostawa fabrycznie nowych, nieregenerowanych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących

Rejestr zmian dla: Zakup i dostawa fabrycznie nowych, nieregenerowanych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Szczecinie - Sławomir Kij
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2018-04-20
Publikacja w dniu:
2018-04-20
Opis zmiany:
Wynik postępowania
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Szczecinie - Sławomir Kij
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2018-02-12
Publikacja w dniu:
2018-02-12
Opis zmiany:
Protokół z otwarcia ofert, Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Sławomir Kij
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2018-02-07
Publikacja w dniu:
2018-02-07
Opis zmiany:
Odpowiedź na pytania nr 1, Zmiana treści SIWZ nr 1, Zmiana terminu składania ofert, Aktualna, obowiązująca po dokonanych zmianach wersja Załącznika nr 7 do SIWZ
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Maciej Olechnowicz
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2018-01-31
Publikacja w dniu:
2018-01-31
Opis zmiany:
Zamieszczenie ogłoszenia