Uchwała nr 3 Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Szczecińskiego z dnia 13 września 2019 r. w sprawie zgłaszania kandydatur do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Szczecińskiego negatywnie ocenia zgłaszanie swoich kandydatur na stanowiska sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Dyscyplinarnej, w tym przez sędziów Sądu Okręgowego w Szczecinie Józefa Grocholskiego i Andrzeja Stasiuka, pomimo braku ostatecznego rozstrzygnięcia przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytań prejudycjalnych w sprawach połączonych C-585/18, C-624/18 i C-625/18 oraz wobec treści wydanej już opinii Rzecznika TSUE, zgodnie z którą Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie spełnia wymogów niezawisłości sędziowskiej ustanowionych w prawie Unii Europejskiej.

Rejestr zmian dla: Uchwała nr 3 Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Szczecińskiego z dnia 13 września 2019 r. w sprawie zgłaszania kandydatur do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie - SSO Maciej Strączyński
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2019-09-18
Publikacja w dniu:
2019-09-18
Opis zmiany:
Uchwała nr 3 Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Szczecińskiego z dnia 13 września 2019 r.