Uchwała nr 2 Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Szczecińskiego z dnia 8 kwietnia 2019 r.

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Szczecińskiego protestuje przeciwko poddawaniu w trybie postępowania dyscyplinarnego kontroli trafności wydawanych przez sądy orzeczeń i dyscyplinarnemu karaniu sędziów wydających orzeczenia poddane takiej kontroli. Sprawę  odpowiedzialności dyscyplinarnej SSO Aliny Czubieniak przed Izbą Dyscyplinarną Sądu Najwyższego uważamy za przejaw wypaczenia zasad odpowiedzialności dyscyplinarnej. Podzielamy też stanowisko wyrażone w uchwale nr 47/2019 Okręgowej Rady Adwokackiej w Szczecinie z dnia 29 marca 2019r. o możliwych konsekwencjach wyroku wydanego w dniu 22 marca 2019r. w sprawie II DSS 2/18 w postaci zachwiania zaufania do wymiaru sprawiedliwości w Rzeczypospolitej. 

Rejestr zmian dla: Uchwała nr 2 Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Szczecińskiego z dnia 8 kwietnia 2019 r.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie - SSO Maciej Strączyński
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2019-04-15
Publikacja w dniu:
2019-04-15
Opis zmiany:
Zamieszczeni uchwały nr 2