Uchwała nr 1 Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Szczecińskiego z dnia 13 września 2019 r. w sprawie kampanii nienawiści skierowanej wobec sędziów

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Szczecińskiego stanowczo sprzeciwia się kampanii nienawiści skierowanej wobec sędziów, a kierowanej przez osoby zatrudnione w Ministerstwie Sprawiedliwości i domaga się:

  • wszechstronnego wyjaśnienia przez organy niezależne od Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego wszystkich okoliczności sprawy;
  • wyciągnięcia konsekwencji personalnych, dyscyplinarnych i karnych wobec osób zaangażowanych w ten proceder;
  • ujawnienia danych sędziów współpracujących z profilem na portalu Twitter #Kastawatch i uniemożliwienia dalszej takiej działalności; 
  • ujawnienia list poparcia dla wszystkich kandydatów na członków organu nazywanego Krajową Radą Sądownictwa; 
  • ustąpienia ze stanowisk Rzecznika Dyscyplinarnego SSP i jego Zastępców, którzy nie gwarantują rzetelności prowadzonych postępowań dyscyplinarnych; 
  • zarządzenia natychmiastowej przerwy w czynnościach służbowych sędziów oskarżanych o udział w zorganizowanej grupie szkalującej sędziów.

Rejestr zmian dla: Uchwała nr 1 Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Szczecińskiego z dnia 13 września 2019 r. w sprawie kampanii nienawiści skierowanej wobec sędziów

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie - SSO Maciej Strączyński
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2019-09-18
Publikacja w dniu:
2019-09-18
Opis zmiany:
Uchwała nr 1 Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Szczecińskiego z dnia 13 września 2019 r.