Powtórne zaproszenie: Remont dachu Sądu Okręgowego w Szczecinie przy ul. Piotra Skargi 19

W trybie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego art. 4d ust.1 pkt ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwana dalej ustawą o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r prawo zamówień publicznych

Sąd Okręgowy w Szczecinie zwraca się do:

 1. Bałtycka Instytucja Gospodarki Budżetowej Baltica ul. Kurkowa 12 80-803 Gdańsk;
 2. Carpatia Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej 35-322 Rzeszów ul. Tarnowskiej;
 3. Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA ul. Antoniego Kocjana 3 01-473 Warszawa;
 4. PIGB "Pomerania" w Koszalinie ul. Strefowa 17, 75-100 Koszalin;
 5. Zachodnia Instytucja Gospodarki Budżetowe „ Piast” 56-100 Wołów ul. Cicha 8;

o przedstawienie kalkulacji cenowej dla zadania „Remont dachu Sądu Okręgowego w Szczecinie przy ul. Piotra Skargi 19

Kalkulację proszę przesłać na adres Sądu Okręgowego w Szczecinie ul. Kaszubska 42 do dnia 1 września 2017 roku, lub pod numer faksu: 091 48 55 555. 
W kalkulacji proszę podać termin gwarancji 
Przedmiot zamówienia tj.

 1. projekt budowlano-wykonawczy;
 2. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót;
 3. wzór umowy;
 4. karta gwarancyjna;
 5. przedmiary robót;
 6. rzuty pomieszczeń.

Dyrektor Sądu Okręgowego 
Sławomir Kij

Pliki do pobrania

Dokumentacja (PLIK ZIP, 29.25 MB)

Rejestr zmian dla: Powtórne zaproszenie: Remont dachu Sądu Okręgowego w Szczecinie przy ul. Piotra Skargi 19