Ograniczenia realizacji zadań Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w związku z zagrożeniem epidemiologicznym

Szanowni Państwo,

W związku z ze wzrostem liczby przypadków zachorowań na COVID-19 oraz decyzją Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 marca 2020 o czasowym zawieszeniu działalności szkół i uniwersytetów, jak też z uwagi na rekomendacje Głównego Inspektora Sanitarnego Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury informuje, że podjęła decyzję o przeniesieniu na inne terminy wszelkich wydarzeń szkoleniowych zaplanowanych w okresie od 16 marca 2020 r. do 17 kwietnia 2020 r. O nowych terminach szkoleń będziemy Państwa informować niezwłocznie po ich ustaleniu z wykonawcami usług hotelowych.

Treść komunikatu nr 10/2020:

Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia realizacji zadań Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w związku z zagrożeniem epidemiologicznym

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-COV-2, w trosce o zdrowie pracowników, aplikantów, wykładowców, uczestników szkoleń i innych osób realizujących obowiązki oraz zadania w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (dalej: Krajowa Szkoła), uprzejmie informuję, że Dyrektor Krajowej Szkoły podjął następujące decyzje:

  1. XXII zjazd szkoleniowy VIII rocznika aplikacji sędziowskiej oraz aplikacji prokuratorskiej zaplanowany na czas od dnia 16 do 20 marca 2020 r. zostaje przeniesiony na sierpień 2020 r. (o dokładnym terminie aplikanci zostaną powiadomieni);
  2. szkolenia podczas kolejnych zjazdów będą, w miarę możliwości, odbywały się zdalnie, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (o szczegółach poinformujemy);
  3. odwołane zostają wszystkie organizowane przez Krajową Szkołę wydarzenia szkoleniowe, inne niż szkolenia aplikantów, zaplanowane do przeprowadzenia w okresie od dnia 16 marca 2020 do 17 kwietnia 2020 r., zarówno krajowe jak i międzynarodowe (szczegóły zostaną podane za pomocą komunikacji elektronicznej, w tym platformy e-KSSIP);
  4. Krajowa Szkoła rekomenduje uczestnikom wymian międzynarodowych powstrzymanie się od wyjazdów do dnia 17 kwietnia 2020 r. Krajowa Szkoła nie będzie w tym okresie przyjmować uczestników wymian z zagranicy;
  5. Krajowa Szkoła nie zaprzestaje funkcjonowania, a swoje zadania będzie realizowała z uwzględnieniem regulacji przyjętych w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19, innych chorób zakaźnych orz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374).

Rejestr zmian dla: Ograniczenia realizacji zadań Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w związku z zagrożeniem epidemiologicznym

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Aleksandra Kałuża
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2020-03-16
Publikacja w dniu:
2020-03-16
Opis zmiany:
Ograniczenia realizacji zadań Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w związku z zagrożeniem epidemiologicznym