Ogłoszenie w sprawie VIII GNc 625/20

2021-11-19

Sąd Okręgowy w Szczecinie
VIII Wydział Gospodarczy
ul. Małopolska 17
70-952 Szczecin
Tel. 914830156

Szczecin, dnia 15 października 2021 r.Sygn. akt. VIII GNc 625/20

O G Ł O S Z E N I E
Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie radcy prawnego Katarzyny Borzęckiej (ul. Stary Tartak 20/4 Golczewo, tel. 790200308) do zastępowania w Sądzie Okręgowym w Szczecinie, Wydział VIII Gospodarczy dla nieznanej z miejsca pobytu pozwanej Agnieszki Bartoszek, w sprawie z powództwa Nest Bank spółka akcyjna w Warszawie
przeciwko Agnieszce Bartoszek
o zapłatę


Sygn. akt VIII GNc 625/20
Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie VIII GNc 625/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Emilia Marchewka
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2021-10-19 10:06:15
Publikacja w dniu:
2021-10-19
Zmiany:
Podejrzyj