Ogłoszenie w sprawie VIII GNc 376/20

2021-06-22

Sąd Okręgowy w Szczecinie
VIII Wydział Gospodarczy
ul. Małopolska 17
70-952 Szczecin
Tel. 914830156

Szczecin, dnia 20 maja 2021 r.

Sygn. akt. VIII GNc 376/20

O G Ł O S Z E N I E

Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie radcy prawnego Katarzyny Borzęckiej do zastępowania w Sądzie Okręgowym w Szczecinie Wydział VIII Gospodarczy
ANNY CHAROWSKIEJ ostatnio zamieszkałej w Szadzko 18B/lok. B1, 73-130 DOBRZANY
i ANNY WAWRZYNIAK ostatnio zamieszkałej w ul. Ogrodowa 8, 73-130 DOBRZANY
w sprawie z powództwa easyDEBT Niestandaryzowanego Sekurytazycyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w Warszawie
o zapłatę.

Sygn. akt VIII GNc 376/20

Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie VIII GNc 376/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Emilia Marchewka
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2021-05-21 14:00:22
Publikacja w dniu:
2021-05-21
Zmiany:
Podejrzyj