Ogłoszenie w sprawie VIII GNc 212/20

2021-06-22

Sąd Okręgowy w Szczecinie
VIII Wydział Gospodarczy
ul. Małopolska 17
70-952 Szczecin
Tel. 914830156

Szczecin, dnia 14 maja 2021 r.

Sygn. akt. VIII GNc 212/20

O G Ł O S Z E N I E

Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Katarzyny Borzęckiej
adres do doręczeń: ul. Stary Tartak 20/4 , 72-410 Golczewo
do zastępowania w Sądzie Okręgowym w Szczecinie, Wydział VIII Gospodarczy
pani Anny Nowakowskiej nieznanej z miejsca pobytu,
w sprawie z powództwa EOS 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny w Warszawie
przeciwko Annie Nowakowskiej
o zapłatę

Sygn. akt VIII GNc 212/20

Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie VIII GNc 212/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Emilia Marchewka
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2021-05-21 13:50:56
Publikacja w dniu:
2021-05-21
Zmiany:
Podejrzyj