Ogłoszenie w sprawie VIII GNc 156/20

2021-06-11

Szczecin, dnia 11 maja 2021 r.

Sygn. akt. VIII GNc 156/20

O G Ł O S Z E N I E

Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Małgorzaty Krowickiej
adres do doręczeń: Wojska Polskiego 40/6, 70-475 Szczecin
do zastępowania w Sądzie Okręgowym w Szczecinie, Wydział VIII Gospodarczy
pana Rafała Osińskiego nieznanego z miejsca pobytu,
z powództwa LOMAX Stacje Paliw spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Poznaniu przeciwko Rafałowi Osińskiemu
o roszczenia z weksla

Sygn. akt VIII GNc 156/20

Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.

Sędzia Aleksandra Wójcik-Wojnowska

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie VIII GNc 156/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Emilia Marchewka
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2021-05-11 12:30:06
Publikacja w dniu:
2021-05-11
Zmiany:
Podejrzyj