Marzec miesiącem mediacji rówieśniczej" – projekt edukacji prawnej kierowany do młodzieży

Obraz JPG

Projekt mediacji rówieśniczych adresowany jest do młodzieży w wieku 12-19 lat z  ostatnich klas szkoły podstawowej, trzeciej klasy gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych. W ramach projektu przeszkoleni zostaną uczniowie z ponad 20 szkół Szczecina i okolic. Uczą się prawidłowej komunikacji, technik mediacyjnych i zarządzania konfliktem.

W projekt zaangażowani zostali Sędziowie – Pan Prezes Sądu Okręgowego Maciej Strączyński, sędziowie ze Stowarzyszenia IUSTITIA oraz koordynator ds mediacji przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie Pani SSO Natalia Pawłowska Grzelczak.

Projekt bezpośrednio prowadzi i koordynuje Pani Edyta Borysiak – stały mediator przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie.

            Realizacja projektu przypada na marzec 2019. Uroczyste zakończenie projektu odbędzie się w czwartek 28 marca o godzinie 14.00 w gmachu Sądu przy ulicy Małopolskiej 17."

 CZYM SĄ MEDIACJE RÓWIEŚNICZE?

To taki sposób rozwiązywania sporów, gdzie skonfliktowanym stronom w porozumieniu pomaga bezstronny i profesjonalnie do tego przygotowany mediator (kolega, koleżanka ze szkoły).

JAKIE SĄ ZASADY STOSOWANIA MEDIACJI?

Mediacja jest postępowaniem nieformalnym, a mediator nie jest ani sędzią, ani arbitrem. Podstawowymi zasadami mediacji są:

·     Dobrowolność - do mediacji strony przystępują całkowicie dobrowolnie. Nikt nie może ich do tej decyzji przymusić.

·     Bezstronność mediatora - mediator nie staje po żadnej ze stron, w równy sposób angażuje się  w pomoc obu stronom konfliktu. Nie ocenia ani stron, ani ich zachowań. Nie wskazuje też winnego.

·    Neutralność - mediator nie podpowiada, niczego nie narzuca. Akceptuje wszystkie rozwiązania, które strony wypracują i postanowią podjąć decyzję o ich wprowadzeniu w życie.

·      Samodzielność w podejmowaniu decyzji - mediator nie podejmuje za strony konfliktu żadnych decyzji, a jedynie zachęca do przejęcia sprawy w swoje ręce.

·      Poufność - mediacja jest procesem całkowicie poufnym. Cały jej przebieg oraz treść rozmów nie zostają nikomu ujawnione.

KIM JEST MEDIATOR RÓWIEŚNICZY?

Jest to uczeń cieszący się zaufaniem i szacunkiem innych uczniów, specjalnie przeszkolony do pełnienia roli mediatora szkolnego. Rozumie doskonale problemy skonfliktowanych stron ponieważ jest w ich wieku. Jest osobą, która usprawnia komunikację między stronami i pomaga uczestnikom mediacji w wypracowaniu satysfakcjonującego obie strony rozwiązania.

JAKIE KONFLIKTY NADAJĄ SIĘ DO MEDIACJI?

W zasadzie wszystkie, które nie są ciężkim przestępstwem. Bójki, przezywanie, ubliżanie na portalach społecznościowych, wykluczanie z grupy itd.

PO CO MEDIACJA RÓWIEŚNICZA?

Przeciwdziała agresji i innym patologicznym zachowaniom oraz eskalacji konfliktu. Promuje rozwiązywanie konfliktów i sporów rówieśniczych bez przemocy, natychmiast, poufnie, bez zaangażowania kadry pedagogicznej jeśli strony sobie tego nie życzą, poprzez dialog prowadzący do porozumienia."

Obraz JPG

Obraz JPG

Obraz JPG

Obraz JPG

Obraz JPG

Obraz JPG

Obraz JPG

Obraz JPG

Obraz JPG

Rejestr zmian dla: Marzec miesiącem mediacji rówieśniczej" – projekt edukacji prawnej kierowany do młodzieży

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
SSO Michał Tomala
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2019-03-27
Publikacja w dniu:
2019-03-27
Opis zmiany:
Zamieszczenie artykułu