Komunikat w sprawie VIII GNc 200/23

Sąd Okręgowy  w Szczecinie
VIII Wydział Gospodarczy
ul. Małopolska 17
70-952 Szczecin
Tel. 914830156

                            

Szczecin, dnia  24 czerwca 2024 r.

Sygn. akt. VIII GNc 200/23

 

O G Ł O S Z E N I E

Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie radcy prawnego Katarzyny Borzęckiej

adres do doręczeń: ul. Stary tartak 20/4, Golczewo, tel. 790200308

do zastępowania w Sądzie Okręgowym w Szczecinie, Wydział VIII Gospodarczy

pana Tomasza Filipotto nieznanego z miejsca pobytu,

w sprawie z powództwa POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych spółki akcyjnej w Szczecinie

przeciwko Tomaszowi Filippoto

o zapłatę

 

Sygn. akt VIII GNc 200/23

Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania. 

Rejestr zmian dla: Komunikat w sprawie VIII GNc 200/23

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Emilia Marchewka
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2024-06-24 12:48:04
Publikacja w dniu:
2024-06-24
Zmiany:
Podejrzyj