Komunikat w sprawie III K 177/21

Sąd Okręgowy w Szczecinie, III Wydział Karny zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych w sprawie o sygn. akt III K 177/21, o terminie rozprawy głównej, która odbędzie się w dniu 09 czerwca 2022r. o godz. 9:30 w sali 138 gmachu Sądu Okręgowego w Szczecinie ul. Kaszubska 42 w sprawie przeciwko Dawidowi Bieleckiemu, Sebastianowi Bieleckiemu, Markowi Ciepierskiemu, Zdzisławowi Klich, Katarzynie Kudeli, Waldemarowi Mitek, Zdzisławowi Przybylskiemu, Janowi Röschke poprzednio Kiełek, Dawidowi Sar, Kamili Świątczak, Dariuszowi Walińskiemu i Wioletcie Ziarkiewicz oskarżonych o czyn z art. 299 § 1 k.k. i art. 299 § 5 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i inne, sygn. akt SLPS - III K 177/21 skierowanej z aktem oskarżenia przez Prokuraturę Okręgową w Szczecinie sygn. akt  PO II Ds. 2.2016.


P O U C Z E N I E
Sąd może uwzględnić wniosek o wydanie wyroku skazującego, gdy okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości, a cele postępowania zostaną osiągnięte mimo nieprzeprowadzenia rozprawy w całości; uwzględnienie wniosku jest możliwe jedynie wówczas, gdy nie sprzeciwia się temu prokurator, a także pokrzywdzony należycie powiadomiony o terminie rozprawy oraz pouczony o możliwości zgłoszenia przez oskarżonego takiego wniosku (art. 387 § 2 k.p.k.).

Rejestr zmian dla: Komunikat w sprawie III K 177/21

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
SSO Grażyna Tucholska
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2022-04-06 14:54:07
Publikacja w dniu:
2022-04-06
Zmiany:
Podejrzyj