Godziny urzędowania

Sąd Okręgowy w Szczecinie

czynny od poniedziałku do piątku 7.30 - 15.30

Interesanci przyjmowani są

 • w budynku przy ul. Kaszubskiej 42 – przez Biuro Obsługi Interesantów
 • w budynku przy ul. Małopolskiej 17 – przez Biuro Obsługi Interesantów
 • w budynku przy ul. Piotra Skargi 19 – przez sekretariaty: I Wydziału Cywilnego oraz II Wydziału Cywilnego Odwoławczego


od poniedziałku do piątku w godz.: 8.00 – 15.00

Wszelkich informacji dotyczących spraw prowadzonych w Wydziałach Sądu Okręgowego w Szczecinie zlokalizowanych w budynku przy ul. Kaszubskiej tj.:

 • III Wydzial Karny
 • IV Wydział Karny Odwoławczy
 • V Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych

udziela Biuro Obsługi Interesantów, które mieści się w przy głównym wejściu, na poziomie -1.

Wszelkich informacji dotyczących spraw prowadzonych w Wydziałach Sądu Okręgowego w Szczecinie zlokalizowanych w budynku przy ul. Małopolskiej tj:

 • VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
 • VIII Wydział Gospodarczy
 • X Wydział Cywilny Rodzinny

udziela Biuro Obsługi Interesantów, które mieści się na parterze.

Zakres informacji udzielanych przez interesantom i informacja o sposobie załatwiania spraw znajduje się w zakładce Biuro Obsługi Interesantów

Biura podawcze

czynne w godzinach urzędowania sądu

 • ul. Kaszubska 42, przyziemie, poziom -1
 • ul. Małopolska 17, parter , pokój nr 4
 • ul. Piotra Skargi 19, przyziemie, pokój 10

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego (KRK)

ul. Kaszubska 42

mieści się w Biurze Obsługi Interesantów, przyziemie poziom nr -1
przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00

UWAGA:

Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 21 maja 2020 roku, nr Adm-021-18/20 informujemy, że Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przyjmuje interesantów wyłącznie po telefonicznym umówieniu.

Zaleca się składanie wniosków z wykorzystaniem skrzynki udostępnionej przy wejściu głównym do budynku Sądu, jak również z wykorzystaniem drogi pocztowej.
Do wniosku należy bezwzględnie dołączyć potwierdzenie opłaty sądowej w wysokości 30 zł.

Opłaty można dokonać przelewem na konto Ministerstwa Sprawiedliwości Al. Ujazdowskie 11 Warszawa nr konta : 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000.

W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko oraz adres osoby, której dotyczy zapytanie.

Informacje dotyczące Krajowego Rejestru Karnego znajdują się również na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/krajowy-rejestr-karny

Kasy Sądu

czynne są od poniedziałku do piątku w godz.: 8.00 – 15.00

zlokalizowane są

 • ul. Kaszubska 42, przyziemie, poziom -1
 • ul. Małopolska 17, parter , pokój nr 3

W kasach przyjmowane są płatności w formie gotówkowej, a także w sprawach cywilnych w formie bezgotówkowej.

UWAGA: Funkcjonowanie kas reguluje Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 21 maja 2020 roku, nr Adm-021-18/20.

Godziny przyjęć interesantów przez Prezesa Sądu Okręgowego

Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie przyjmuje interesantów po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – (91) 48-38-341
ul. Kaszubska 42
pok. 239, na II piętrze

Rejestr zmian dla: Godziny urzędowania

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Justyna Stańczyk-Denderska
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2021-09-13 13:47:20
Publikacja w dniu:
2021-09-13
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Justyna Stańczyk-Denderska
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2021-09-13 13:42:37
Publikacja w dniu:
2021-09-13
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Justyna Stańczyk-Denderska
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2020-10-07 08:48:57
Publikacja w dniu:
2020-10-07
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Szczecinie - Maciej Olechnowicz
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2020-02-25
Publikacja w dniu:
2020-02-25
Opis zmiany:
Usunięcie informacji o kasie w budynku przy ul. Piotra Skargi 19
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
SSO Maciej Strączyński
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2018-01-16
Publikacja w dniu:
2018-01-16
Opis zmiany:
Zmiana informacji dot. przyjmowania interesantów przez Prezesa Sądu Okręgowego w Szczecinie
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Agnieszka Plichta
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2009-11-15
Publikacja w dniu:
2016-12-28
Opis zmiany:
b/d