Biuro Obsługi Interesantów

Biura Obsługi Interesantów

zlokalizowane są w budynku przy ul. Kaszubskiej 42 oraz w budynku przy ul. Małopolskiej 17

Zakres działania

Biura Obsługi Interesantów przyjmują interesantów zgłaszających się

 • osobiście w godzinach od 8.00 do 15.00.
 • telefonicznie
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej

Adresy i telefony

Do zadań Biur Obsługi Interesantów należy w szczególności:

 1. udzielanie osobom uprawnionym informacji o stanie postępowania w sprawie na podstawie danych z sądowych systemów teleinformatycznych;
 2. wydawanie odpisów dokumentów na podstawie sądowych systemów teleinformatycznych lub akt sądowych po ich otrzymaniu z właściwego wydziału;
 3. wydawanie zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z posiedzenia lub rozprawy sądu po ich otrzymaniu z właściwego wydziału;
 4. kierowanie interesantów do odpowiednich komórek organizacyjnych, jeżeli załatwienie ich spraw w biurze nie będzie możliwe;
 5. udzielanie pomocy podczas pobytu w sądzie świadkom i pokrzywdzonym między innymi przez informowanie, w miarę możliwości odprowadzanie do odpowiednich pomieszczeń, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych;
 6. udostępnianie informacji o lekarzach sądowych, biegłych sądowych, tłumaczach przysięgłych wpisanych na listę Ministra Sprawiedliwości, mediatorach oraz instytucjach, których działalność wiąże się z ochroną praw człowieka;
 7. udostępnianie formularzy sądowych i wzorów pism;
 8. informowanie o strukturze organizacyjnej sądu, jego właściwości oraz lokalizacji, numerach telefonów, godzinach urzędowania, adresie strony internetowej, poczty elektronicznej, a także adresach innych sądów, organów i urzędów centralnych oraz kierowanie do właściwych sal rozpraw;
 9. udostępnianie informacji o możliwości zakończenia sporu w drodze mediacji w poszczególnych rodzajach spraw, zasadach i procedurze mediacji oraz sposobie kontaktu z mediatorem.

Biura Obsługi Interesantów nie udzielają porad prawnych i informacji, które naruszyłyby przepisy innych aktów prawnych, w tym ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Przez poradę prawną należy rozumieć skonkretyzowaną informację, mającą zastosowanie w konkretnej sprawie, opartą na danych lub materiałach przedstawionych przez interesanta, której celem jest udzielenie wskazówek co do sposobu przedstawiania, argumentowania i dowodzenia jego stanowiska przed sądem w przedmiocie, którego dana sprawa dotyczy, lub która polega na sporządzeniu projektu pisma procesowego.

Czytelnie akt

Czytelnie akt udostępniają uprawnionym zainteresowanym akta spraw sądowych toczących się w budynkach Sądu Okręgowego przy ul. Kaszubskiej 42 oraz ul. Małopolskiej 17

Zakres działania

Czytelnie udostępniają akta zgłaszającym się

 • osobiście
 • telefonicznie
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej

Adresy i telefony

Czytelnie akt udostępniają akta osobom zgłaszającym się:

 • osobiście bez wcześniejszego zamówienia akt, przy czym czas oczekiwania na akta, o ile możliwe jest ich udostępnienie wynosi ok. 40 min.;
 • po wcześniejszym zamówieniu akt telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na określony dzień i godzinę.

Zamówienia telefoniczne i za pośrednictwem poczty elektronicznej należy składać przynajmniej na dobę przed planowanym przybyciem do BOI lub do godz. 9.00 danego dnia i wtedy udostępnienie akt możliwe jest najwcześniej po godz. 11.00

Czytelnie udostępniają akta do wglądu:

 • w poniedziałki od godz. 8.00 do 17.15 pod warunkiem zamówienia ich przynajmniej jeden dzień roboczy wcześniej lub w dany poniedziałek do godz. 13.00;
 • od wtorku do piątku od godz. 8.00 do godz. 14.30”

jeśli udostępnienie akt jest możliwe, mając na uwadze czynności procesowe.

Ostatni interesant może wejść do czytelni najpóźniej na 30 minut przed jej zamknięciem.  

Biuro Podawcze

Przyjmuje pisma składane do spraw toczących się w Sądzie Okręgowym w Szczecinie.

Biuro podawcze przyjmuje pisma od godz. 8.00 do godz.15.00.

W poniedziałki po godz. 15.00 pisma przyjmowane są przez osoby udzielające informacji.

Kasa Sądu Okręgowego

W kasach przyjmowane są płatności w formie gotówkowej, a także w sprawach cywilnych w formie bezgotówkowej.

Kasa zlokalizowana jest w budynku Sądu:

 • ul. Kaszubska 42, przyziemie, poziom -1. Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00. Podczas dyżurów poniedziałkowych (co drugi tydzień, naprzemiennie z kasą Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie) kasa czynna jest do godz. 17.30;
 • ul. Małopolska 17, parter, pokój nr 3. Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do godz. 15.00.

W każdy ostatni dzień miesiąca kasy czynne są od godz. 8.00 do godz. 13.00.

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego

PI KRK przyjmuje interesantów w poniedziałki od godz.8.00 do godz.18.00, od wtorku do piątku od godz. 8.00 do godz. 15.00. Przed złożeniem wniosku o udzielenie informacji o osobie w PI KRK należy zakupić znaczek opłaty sądowej E-znak (w wysokości 30 zł.) w kasie Sądu Okręgowego lub Sądu Rejonowego. W poniedziałki kasa Sądu czynna jest do godz. 17.30.

Opłaty można dokonać również przelewem na konto Ministerstwa Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11 Warszawa, nr konta : 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko oraz adres osoby, której dotyczy zapytanie.

Numer telefonu do PI KRK
tel. (91) 48-38-381
tel. (91) 48-38-387

Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego można uzyskać również drogą elektroniczną (dostęp do e-KRK: https://www.ekrk.ms.gov.pl).

Informacje dotyczące Krajowego Rejestru Karnego znajdują się również na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości:

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/krajowy-rejestr-karny

Rejestr zmian dla: Biuro Obsługi Interesantów

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Justyna Stańczyk-Denderska
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2022-04-05 12:58:50
Publikacja w dniu:
2022-04-05
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Justyna Stańczyk-Denderska
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2022-04-05 08:45:12
Publikacja w dniu:
2022-04-05
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Justyna Stańczyk-Denderska
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2022-03-31 13:52:58
Publikacja w dniu:
2022-03-31
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Justyna Stańczyk-Denderska
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2021-09-13 13:56:17
Publikacja w dniu:
2021-09-13
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Justyna Stańczyk-Denderska
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2021-09-13 13:47:52
Publikacja w dniu:
2021-09-13
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Justyna Stańczyk-Denderska
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2021-09-13 13:45:13
Publikacja w dniu:
2021-09-13
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Piotr Lisica
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2021-04-14 12:31:55
Publikacja w dniu:
2021-04-14
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Piotr Lisica
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2021-04-14 12:31:47
Publikacja w dniu:
2021-04-14
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Piotr Lisica
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2021-04-14 12:31:42
Publikacja w dniu:
2021-04-14
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Piotr Lisica
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2021-04-14 12:30:01
Publikacja w dniu:
2021-04-14
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Piotr Lisica
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2021-04-14 12:29:17
Publikacja w dniu:
2021-04-14
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Piotr Lisica
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2021-04-14 12:25:53
Publikacja w dniu:
2021-04-14
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Piotr Lisica
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2021-04-14 12:24:46
Publikacja w dniu:
2021-04-14
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Justyna Stańczyk-Denderska
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2020-10-07 07:37:31
Publikacja w dniu:
2020-10-07
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Justyna Stańczyk-Denderska
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2020-10-07 07:37:08
Publikacja w dniu:
2020-10-07
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Justyna Stańczyk-Denderska
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2020-10-06 13:31:43
Publikacja w dniu:
2020-10-06
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Justyna Stańczyk-Denderska
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2020-10-06 13:29:05
Publikacja w dniu:
2020-10-06
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Justyna Stańczyk-Denderska
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2020-10-06 13:24:09
Publikacja w dniu:
2020-10-06
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Justyna Stańczyk-Denderska
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2020-10-06 13:22:06
Publikacja w dniu:
2020-10-06
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Justyna Stańczyk-Denderska
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2020-10-06 13:17:20
Publikacja w dniu:
2020-10-06
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Jolanta Uziębło
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2020-06-15 14:23:27
Publikacja w dniu:
2020-06-15
Zmiany:
Podejrzyj
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2016-11-02
Publikacja w dniu:
2016-12-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Agnieszka Plichta
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2015-08-27
Publikacja w dniu:
2016-12-28
Opis zmiany:
b/d