Rachunki bankowe

Numery rachunków bankowych

Wpłacających prosimy o podanie danych pozwalających na właściwe zakwalifikowanie wpłaty:

  • nazwa sądu do którego wnoszona jest opłata,
  • imię i nazwisko / nazwa firmy,
  • wydział, którego wpłata dotyczy ew. właściwa Prokuratura,
  • sygnatura akt sprawy,
  • numer karty dłużnika

UWAGA!!! Brak wyżej wymienionych danych spowoduje opóźnienie przekazania Państwa wpłaty do odpowiedniego Wydziału.

 

W związku z wprowadzeniem przez Bank Gospodarstwa Krajowego BGK zastępczej obsługi kasowej, wpłaty gotówkowe dotyczące sum depozytowych (depozyty sądowe, poręczenia i zabezpieczenia, wadia) należy dokonywać w dowolnym Banku Pekao S.A. na „wirtualny” rachunek numer: 97 1240 6957 0111 0000 0000 2094

 

W związku z wprowadzeniem przez Bank Gospodarstwa Krajowego BGK zastępczej obsługi kasowej, wpłaty gotówkowe dotyczące FPP i PP należy dokonywać w dowolnym Banku Pekao S.A. na „wirtualny” rachunek numer: 04 1240 6957 0111 0000 0000 2313

Numery rachunków bankowych
Numer rachunkuBank
swift
Specyfikacja wpłat
23 1010 1599 0029 7422 3100 0000 NBP O/O Szczecin
NBPLPLPW

Dochody budżetowe:
- wpisy
- opłaty i koszty sądowe
- grzywny

60 1010 1599 0029 7413 9800 0000

NBP O/O Szczecin
NBPLPLPW

Sumy na zlecenie:
- zaliczki na biegłych, tłumaczy, kuratorów

23 1130 1176 0022 2107 2420 0006

BGK
GOSKPLPW

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej:
- świadczenia pieniężne i nawiązki

59 1130 1017 0021 1002 2390 0004 BGK
GOSKPLPW
Depozyty sądowe, poręczenia i zabezpieczenia, wadia (PLN)
32 1130 1017 0021 1002 2390 0005 BGK
GOSKPLPW
Depozyty sądowe, poręczenia i zabezpieczenia (USD)
16 1130 1017 0021 1002 2390 0002 BGK
GOSKPLPW
Depozyty sądowe, poręczenia i zabezpieczenia (EUR)
43 1130 1017 0021 1002 2390 0001 BGK
GOSKPLPW
Depozyty sądowe, poręczenia i zabezpieczenia (CHF)
86 1130 1017 0021 1002 2390 0003 BGK
GOSKPLPW
Depozyty sądowe, poręczenia i zabezpieczenia (GBP)
43 1010 1599 0029 7418 9110 0000 NBP O/O Szczecin
NBPLPLPW
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Rejestr zmian dla: Rachunki bankowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Agnieszka Świadek
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2018-07-03
Publikacja w dniu:
2018-07-03
Opis zmiany:
Zmiana nr rachunku ZFŚS
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Agnieszka Świadek
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2018-05-14
Publikacja w dniu:
2018-05-14
Opis zmiany:
Dodanie informacje o wpłatach na wirtualne rachunki bankowe
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Dorota Fic-Romanowska
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2018-02-06
Publikacja w dniu:
2018-02-06
Opis zmiany:
Zmiana numeru rachunku sum na zlecenie
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Dorota Fic Romanowska
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2018-02-02
Publikacja w dniu:
2018-02-02
Opis zmiany:
Zmiana numeru rachunku bankowego dla sum na zlecenie
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2018-02-02
Publikacja w dniu:
2018-02-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2015-07-06
Publikacja w dniu:
2016-12-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Jadwiga Smutek
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2009-09-16
Publikacja w dniu:
2016-12-28
Opis zmiany:
b/d