Gwarancje dla Młodzieży

W związku z podpisaniem przez Prezesa Sądu Okręgowego w Szczecinie w dniu 20 października 2014 r. listu intencyjnego dotyczącego współpracy w ramach realizacji Zachodniopomorskich Gwarancji dla Młodzieży, w ramach wspólnego realizowania wskazanej inicjatywy prezentujemy logo oraz ulotkę „Gwarancji dla Młodzieży”.

Gwarancje dla młodzieży - logo