Edukacja prawna

Koordynator ds. edukacji prawnej w Sądzie Okręgowym w Szczecinie

SSO Maciej Kawałko

ul. Kaszubska 42
70-952 Szczecin
tel. 91 48 55 444
e-mail: edukacja@szczecin.so.gov.pl

 

Informacje na temat edukacji prawnej można znaleźć na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości https://www.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/edukacja-prawna/