Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Szczecinie ustanawiające dzień 2 maja dniem wolnym od pracy

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku - Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst. jedn. Dz. U. z 2016 roku , poz. 2062 z późn. zm.) w zw. z § 40 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 205 roku – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 roku, poz 2316 z późn. zm.) Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie zarządzeniem Nr Adm-021-10/17 z dnia 2 marca 2017 roku ustanawił dzień 2 maja 2017 roku dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Okręgowego w Szczecinie, z jednoczesnym obowiązkiem jego odpracowania w dniu 27 maja 2017 roku.

W dniu 27 maja 2017 roku został ustalony czas urzędowania Sądu Okręgowego w Szczecinie w godzinach 7.30 do 15.30, które są także godzinami przyjęć interesantów.

Rejestr zmian dla: Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Szczecinie ustanawiające dzień 2 maja dniem wolnym od pracy

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Agnieszka Plichta
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2017-04-18
Publikacja w dniu:
2017-04-18
Opis zmiany:
Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Szczecinie ustanawiające dzień 2 maja dniem wolnym od pracy