Zapytania o karalność

Zapytania i wnioski o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego można skierować drogą elektroniczną przez system e-KRK bądź drogą pocztową.

Szczegółowe informacje na temat elektronicznego uzyskania zaświadczenia znajdują się na stronach: ekrk.ms.gov.pl lub ems.ms.gov.pl. Dane kontaktowe oraz szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków do Krajowego Rejestru Karnego znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/krajowy-rejestr-karny

Rejestr zmian dla: Zapytania o karalność

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Jolanta Uziębło
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2020-05-22
Publikacja w dniu:
2020-05-22
Opis zmiany:
Zmiana odnośnika strony
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Justyna Stańczyk-Denderska
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2020-03-16
Publikacja w dniu:
2020-03-16
Opis zmiany:
Zapytania o karalność