Zaproszenie do współpracy biegłych

2017-01-19

W związku z niewystarczającą ilością biegłych sądowych ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie z dziedziny medycyny, zapraszam do współpracy lekarzy, chcących pełnić funkcję biegłego sądowego, w szczególności o specjalności:
angiologii, dermatologii,
ortopedii, endokrynologii,
hematologii, chirurgii ręki,
chorób zakaźnych, kardiologii,
laryngologii, medycyny pracy,
nefrologii, neurologii,
neurochirurgii, pediatrii
reumatologii, okulistyki, onkologii.
Ponadto do współpracy zapraszam chętnych specjalistów z dziedziny psychiatrii dziecięcej.

Jednocześnie informuję, iż kwestie dotyczące biegłych sądowych reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie biegłych sądowych ( Dz. U. nr 15, poz. 133)
W przypadku zamiaru zgłoszenia kandydatury, informacje o formalnościach, których należy dopełnić dla ustanowienia biegłym sądowym znajdują się na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Szczecinie w zakładce „Biegli sądowi” oraz uzyskać je można pod numerem telefonu 091 48 55 338.

Rejestr zmian dla: Zaproszenie do współpracy biegłych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Agnieszka Plichta
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2017-01-25
Publikacja w dniu:
2017-01-25
Opis zmiany:
Zmiana treści zaproszenia do współpracy
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Agnieszka Plichta
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2017-01-19
Publikacja w dniu:
2017-01-19
Opis zmiany:
Zaproszenie do współpracy biegłych