Wideokonferencje

W sprawie ustalania tarminów i obsługi technicznej wideokonferencji należy kontaktować się:

w sprawach karnych
Oddział Informatyczny Sądu Okręgowego w Szczecinie
tel. 91 48 38 374, tel. 91 48 55 509

w sprawach gospodarczych oraz pracy i ubezpieczeń społecznych
Oddział Informatyczny Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie
tel. 91 48 55 250, 91 48 55 376
Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

w sprawach cywilnych oraz rodzinnych
Oddział Informatyczny Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie
tel. 91 46 03 515