Ustanowienie kuratora procesowego w sprawie VIII Gc 26/19

Na podstawie art. 144 k.p.c. ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Marka Michalaka kuratora procesowego w osobie radcy prawnego Marcina Fiszera, adres dla doręczeń: Kancelaria radcy Prawnego Marcin Fiszer, Aleja Bohaterów Warszawy 34/35, 70-340 Szczecin, dla reprezentowania pozwanego w postępowaniu w sprawie VIII GC 26/19 toczącej się przed Sądem Okręgowym w Szczecinie VIII Wydział Gospodarczy z powództwa Grupy CSV spółki z o.o. w Szczecinie o zapłatę.
Nadto Sąd wskazuje, że pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Rejestr zmian dla: Ustanowienie kuratora procesowego w sprawie VIII Gc 26/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Jolanta Uziębło
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2019-12-05
Publikacja w dniu:
2019-12-05
Opis zmiany:
Ustanowienie kuratora procesowego w sprawie VIII Gc 26/19