Uchwały Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Szczecinie i Zebrania Przedstawicieli Okręgu Szczecińskiego

W dniu 26 lutego 2018 r. odbyły się: Zebranie Sędziów Sądu Okręgowego w Szczecinie (w którym uczestniczą wszyscy sędziowie Sądu Okręgowego) oraz Zebranie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Szczecińskiego (w którym uczestniczą wybrani przedstawiciele sędziów wszystkich sądów okręgu – Sądu Okręgowego i sądów rejonowych). Obydwa zebrania przyjęły – każde odrębnie – uchwały o identycznej treści, które publikujemy łącznie.


„Uchwały Nr 1 Zebranie Sędziów Sądu Okręgowego w Szczecinie i Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Szczecinie”

Zebranie Sędziów Sądu Okręgowego w Szczecinie
i Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Szczecinie
wyrażają głęboki sprzeciw i dezaprobatę wobec odwołania w czasie trwania kadencji Prezesa Sądu Apelacyjnego w Szczecinie Macieja Żelazowskiego. Protestujemy zarówno przeciwko trybowi dokonania takiej zmiany na stanowisku Prezesa Sądu Apelacyjnego w oparciu o przepisy naruszające konstytucyjną zasadę trójpodziału władzy, jak również przeciwko uzasadnieniu takiej zmiany przez Ministerstwo Sprawiedliwości informacjami o efektywności pracy sędziów, których nierzetelność wykazują dane statystyczne przedstawione oficjalnie przez Sąd Apelacyjny w Szczecinie.”

Rejestr zmian dla: Uchwały Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Szczecinie i Zebrania Przedstawicieli Okręgu Szczecińskiego

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie - SSO Maciej Strączyński
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2018-03-01
Publikacja w dniu:
2018-03-01
Opis zmiany:
Zamieszczenie informacji o uchwale