Uchwała Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 15 września 2017 roku

UCHWAŁA
Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Szczecinie
z dnia 15 września 2017 roku

Wyrażamy zaniepokojenie wszczęciem postępowania karnego w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez sędziów podejmujących decyzje procesowe w związku z wniesionymi do Sądu wnioskami i środkami odwoławczymi dotyczącymi tymczasowego aresztowania. Uważamy to za przejaw nacisku i zastraszania sędziów w sferze objętej ich niezawisłością oraz publiczne ich piętnowanie. Zwracamy uwagę, że podejmowanie takich działań przez organy ścigania stanowi zagrożenie dla sprawowania funkcji przez sędziów ale też dla wolności obywatelskich, na straży których stoją niezależne sądy.

Rejestr zmian dla: Uchwała Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 15 września 2017 roku

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Agnieszka Plichta
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2017-09-19
Publikacja w dniu:
2017-09-19
Opis zmiany:
Zamieszczenie informacji o uchwale