Uchwała nr 3 Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Szczecińskiego z 17 grudnia 2019 roku

  Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Szczecińskiego mając na uwadze treść orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 listopada 2019r. wydanego w połączonych sprawach C - 585/18, C- 624/18 i C- 625/18 oraz wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 grudnia 2019r. w sprawie III PO 7/18 apeluje do kandydatów na wolne stanowiska sędziowskie w sądach okręgu szczecińskiego, jak i w kraju, by w poczuciu odpowiedzialności i powagi urzędu o jaki się ubiegają, zrezygnowali z udziału w procesie nominacyjnym w przypadku rozpatrywania ich kandydatur przez organ pełniący aktualnie rolę Krajowej Rady Sądownictwa.

Rejestr zmian dla: Uchwała nr 3 Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Szczecińskiego z 17 grudnia 2019 roku

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie - SSO Maciej Strączyński
Opublikował:
Piotr Lisica
Dokument z dnia:
2019-12-18
Publikacja w dniu:
2019-12-18
Opis zmiany:
Uchwała nr 3 Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Szczecińskiego z 17 grudnia 2019 roku