UCHWAŁA nr 2 Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Szczecińskiego z dnia 14 grudnia 2018 r.

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Szczecińskiego w pełni popiera postulaty płacowe pracowników sądów powszechnych i solidaryzuje się z ich protestem.
Pracownicy ci wykonują niezwykle odpowiedzialną i niesłychanie istotną pracę, od której zależy sprawność postępowań sądowych. Nie otrzymują jednak za to godziwej płacy. Powoduje to liczne odejścia, zwłaszcza młodszych pracowników, do lepiej płatnych prac. Chcemy w dalszym ciągu współpracować z osobami wykształconymi, kompetentnymi i zaangażowanymi gdyż od ich jakości pracy zależy w znacznej mierze nasza praca. A tego nie gwarantują dotychczasowe warunki płacowe oferowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
Oczekujemy zaniechania przez ministerstwo kosztownych projektów i niezwłocznego dokonania istotnych podwyżek płac dla pracowników administracji i obsługi.
Jednocześnie stanowczo sprzeciwiamy się stosowaniu wobec pracowników sądów niedopuszczalnej presji w celu skłonienia ich do rezygnacji ze swoich żądań płacowych i protestów.

Rejestr zmian dla: UCHWAŁA nr 2 Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Szczecińskiego z dnia 14 grudnia 2018 r.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie - SSO Maciej Strączyński
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2018-12-17
Publikacja w dniu:
2018-12-17
Opis zmiany:
Zamieszczenie uchwały nr 2