Uchwała nr 2 Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Szczecińskiego z 13 września 2019 roku w sprawie działalności rzeczników dyscyplinarnych: Piotra Schaba, Michała Lasoty i Przemysława Radzika

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Szczecińskiego wyraża całkowitą dezaprobatę dla działalności Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych Piotra Schaba oraz jego Zastępców Michała Lasoty i Przemysława Radzika i wzywa ich do niezwłocznego złożenia rezygnacji.
Działalność rzeczników godzi w niezawisłość sędziów i szkodzi dobru Wymiaru Sprawiedliwości. Podejmowane przez nich czynności mają charakter szykan wobec sędziów przeciwstawiających się działaniom naruszającym niezależność sądów. Jednocześnie rzecznicy ci nie wykonują ustawowych obowiązków w celu dyscyplinarnego ścigania sędziów zaangażowanych w proceder szkalowania innych sędziów.
Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Szczecińskiego wyraża solidarność z szykanowanymi sędziami, w szczególności Olimpią Barańską-Małuszek, Waldemarem Żurkiem i Anną Bator-Ciesielską, jak również wyraża wsparcie dla działań tych wszystkich sędziów, którzy pozostając wierni złożonemu ślubowaniu stają w obronie prawdy, przyzwoitości, niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

Rejestr zmian dla: Uchwała nr 2 Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Szczecińskiego z 13 września 2019 roku w sprawie działalności rzeczników dyscyplinarnych: Piotra Schaba, Michała Lasoty i Przemysława Radzika

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie - SSO Maciej Strączyński
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2019-09-18
Publikacja w dniu:
2019-09-18
Opis zmiany:
Uchwała Nr 2 Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Szczecińskiego z 13 września 2019 r.