UCHWAŁA nr 1 Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Szczecińskiego z dnia 8 kwietnia 2019 r.

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Szczecińskiego podtrzymuje postanowienie o odroczeniu opiniowania kandydatów na wolne stanowiska sędziowskie w okręgu szczecińskim do czasu zajęcia stanowiska przez TSUE co do pytań prejudycjalnych skierowanych przez Sąd Najwyższy w dniu 30 sierpnia 2018 r. (III PO 7/18) oraz Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 21 listopada 2018 r. (II GOK 2/18) dotyczących tego, czy aktualnie obowiązująca procedura powoływania sędziów jest zgodna z zasadami prawa unijnego, w tym równowagi instytucjonalnej oraz państwa prawa.

Rejestr zmian dla: UCHWAŁA nr 1 Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Szczecińskiego z dnia 8 kwietnia 2019 r.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie - SSO Maciej Strączyński
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2019-04-15
Publikacja w dniu:
2019-04-15
Opis zmiany:
Zamieszczenie uchwały nr 1