Projekt „Mediacje rówieśnicze” w szczecińskich szkołach ponadgimnazjalnych

Logo

W kwietniu w Sądzie Okręgowym w Szczecinie realizowany był projekt mediacji rówieśniczych w szczecińskich szkołach ponadgimnazjalnych, w którym wzięło udział dziesięć szkół: Licea nr 2, 7, 11 oraz Plastyczne i Salezjańskie, Technikum i Liceum Delta, Zespół Szkół nr 8, Zespół Szkół Samochodowych, Zespół Szkół Budowlanych, Technikum Mechaniczno - Energetyczne. Dwudziestu jeden uczniów przeszkolono w zakresie mediacji rówieśniczych, czyli takiej metodzie rozwiązywania sporów, gdzie skonfliktowanym stronom w porozumieniu pomaga bezstronny i profesjonalnie do tego przygotowany mediator (kolega, koleżanka ze szkoły). Mediator rówieśniczy rozumie doskonale problemy skonfliktowanych stron ponieważ jest w ich wieku. Jest osobą, która usprawnia komunikację między stronami i pomaga uczestnikom mediacji w wypracowaniu satysfakcjonującego obie strony rozwiązania.
Celem projektu jest przeciwdziałanie agresji i innym patologicznym zachowaniom oraz eskalacji konfliktu, promowanie rozwiązywania konfliktów i sporów rówieśniczych bez przemocy, poufnie, poprzez wspomaganie dialogu prowadzącego do porozumienia.
Patronatem projekt objął Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie Maciej Strączyński. Projekt rozpoczęto konferencją dla koordynatorów w szkołach. Gościem specjalnym był prezes Stowarzyszenia Interwencji Prawnej Witold Klaus, który zachęcał pedagogów do idei mediacji rówieśniczej. Warsztaty dla mediatorów rówieśniczych prowadziła Edyta Borysiak (inicjator projektu) – pedagog szkolny oraz mediator stały przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie, laureatka nagrody Nauczyciel – Mediator przyznawanej przy biurze Rzecznika Praw Dziecka za pracę z dziećmi i młodzieżą z wykorzystaniem metod sprawiedliwości naprawczej i mediacji oraz propagujących edukację prawną. Podczas zajęć konsekwencje sądowe eskalacji konfliktu przedstawił uczestnikom SSR Marcin Roguski.
Uroczyste rozdanie certyfikatów odbyło się 25 kwietnia 2018 roku. Mediatorzy rówieśniczy i szkoły będą objęci wsparciem przynajmniej przez najbliższe pół roku.
Wszystkie osoby zaangażowane w projekt (pro bono) traktują swoje działania jako pierwszą edycję. Planowane są cykliczne szkolenia w tych samych szkołach oraz rozszerzenie działań o szkoły podstawowe, placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz szkoły spoza Szczecina.

Zdjęcie JPG

Zdjęcie JPG

Zdjęcie JPG

Zdjęcie JPG

Rejestr zmian dla: Projekt „Mediacje rówieśnicze” w szczecińskich szkołach ponadgimnazjalnych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Szczecinie
Wytworzył:
SSO Michał Tomala
Opublikował:
Marek Judycki
Dokument z dnia:
2018-05-10
Publikacja w dniu:
2018-05-10
Opis zmiany:
Zamieszczenie artykułu