Oświadczenie Sądu Okręgowego w Szczecinie w związku z publikacjami w mediach

2017-02-15

W związku z doniesieniami medialnymi Sąd Okręgowy w Szczecinie informuję, że w dniu 30 czerwca 2016 roku sędzia Paweł M. został zatrzymany przez ochronę sklepu pod zarzutem popełnienia wykroczenia – zaboru elementu – łącznika do wkrętarki. Sędzia po ujawnieniu tego faktu uiścił należność za cały zestaw – w kwocie 95,29 zł i przyjął mandat karny od wezwanych na miejsce funkcjonariuszy Policji. W dniu 1 lipca 2016 roku o tym zdarzeniu została powiadomiona Pani Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie, która pismem z dnia 5 lipca 2016 roku przekazała sprawę do prowadzenia Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie. Na wniosek zastępcy Rzecznika – Rzecznik Dyscyplinarny wyłączył go od prowadzenia tej sprawy i wyznaczył do jej prowadzenia zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu. Postanowieniem z dnia 27 stycznia 2017 roku przedstawiono sędziemu zarzuty uchybienia godności urzędu przez popełnienie wykroczenia – z art. 107 § 1 Prawa o ustroju sądów powszechnych. Po doręczeniu tego postanowienia Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie niezwłocznie zwołała Kolegium Sądu Okręgowego, a po pozytywnej opinii kolegium, w dniu 8 lutego 2017 roku zarządziła przerwę w czynnościach sędziego na maksymalny okres przewidziany ustawą – 1 miesiąca, uznając że czyn ten godzi w powagę Sądu. Do rozpatrzenia sprawy został wyznaczony Sąd Dyscyplinarny – Sąd Apelacyjny w Gdańsku, któremu niezwłocznie przekazano dokumenty.

Rzecznik prasowy
Sądu Okręgowego w Szczecinie
SSO Tomasz Szaj

Rejestr zmian dla: Oświadczenie Sądu Okręgowego w Szczecinie w związku z publikacjami w mediach